ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOTova nekas personlig assistent

Stockholm Mona Johansson · 23 Maj 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Tova, 2,5 år, nekas personlig assistent

Indragen hjälp tvingar mamman sluta jobba.

Tova Andretzky, 2,5 år, har sex olika funktionshinder – trots det har Huddinge kommun dragit in både hennes personliga assistent och familjens avlösarservice. – Det betyder att jag får sluta jobba, säger Tovas mamma Ulrika Andersson.

Huddinge kommun satsar 10 miljoner kronor extra på förskolan i år. Trots det kommer 161 barn, som den 16 mars stod i kö för en förskoleplats, att bli utan barnomsorg under våren. Tova Andretzky är ett av dem. Tova Andretzky har Downs syndrom. Syrgasslangen ringlar längs hennes rygg när hon leker. Hon har ett lungfel som tvingar henne att ständigt ha slangar i näsan för att få syrgas från en syrgasbehållare. Hon har dessutom ett hjärtfel, men det går inte att operera på grund av lungfelet. Hennes immunförsvar är nedsatt och hon får lätt infektioner. Hon har rätt till en personlig assistent, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Under 2005 hade hon en personlig assistent men kommunen drog in stödet den 31 december. Man ansåg inte att behovet fanns längre. – Utan en personlig assistent som kan se efter henne kan hon inte gå i förskola. Skulle en magsjuka bryta ut på dagis är risken, på grund av hennes infektionskänslighet, att hon blir så sjuk att hon dör, säger Ulrika Andersson. Kommunen ansåg att Tovas behov kunde tillgodoses genom att familjen fick avlösarservice i hemmet fyra timmar om dagen, vårdbidrag och barnomsorg. – De hävdade att de inte behövde läsa läkarintyg för att fatta beslut, säger Ulrika Andersson. Den 13 april drog kommunen även in avlösarservicen. Man ansåg att den inte behövdes. – Nu har vi ingen hjälp alls. Det betyder att jag får sluta jobba, säger Ulrika Andersson. Familjen Andretzky-Andersson känner sig kränkt och överväger nu att överklaga kommunens beslut till länsrätten. – Det känns som man lever i ett dockhus, man kan inte säga nej till alla möten och kontroller, för då tycker de att man inte samarbetar, säger Ulrika Andersson. VERONICA LUNDSTRÖM

Sigrid Norberg, biståndshandläggare i ärendet, vill inte kommentera saken. Men enligt biståndskansliet krävs antingen läkarintyg eller psykologutlåtande när man handlägger fall som rör utvecklingsstörda personer, personkrets 1. Ingrid Boheman–Risto, verksamhetschef för handikappomsorgen, vill inte heller kommentera några enskilda fall. Men hon säger att beslut om insatser enligt LSS är tidsbegränsade och därför görs kontinuerliga omprövningar av hjälpbehovet. – När det gäller små barn kan behovet förändras, därför kan också besluten om insatser förändras. Omfattas man av personkrets 1 har man inte automatiskt rätt till personlig assistans. För att få rätt till en insats enligt LSS måste man dels omfattas av personkretsen men också bedömas ha behovet av insatsen. Margareta Plate (m), andre vice ordförande i socialnämnden, tycker att det låter konstigt. – LSS är ju en tvingande lag. I lagen står att kommuner ska se till att utvecklingsstörda människor får den hjälp de har rätt till. Men nu har alltså kommunen dragit in all hjälp till familjen. – Man ska få den hjälp som bedöms rimlig. Om de inte är nöjda med beslutet tycker jag att de ska överklaga till länsrätten, säger Kerstin Jordan (s), ordförande i socialnämnden. VERONICA LUNDSTRÖM

Fakta/ Dessa personer omfattas av LSS LSS gäller för personkrets: 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service. Källa: Socialstyrelsen

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Mona Johansson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro