ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Svensk polis får hemläxa i att motverka korruption

Sophie Tanha · 3 Maj 2019
Uppdaterad 3 Maj 2019
Vänskapskorruption större risk än mutor enligt granskningen.

Vänskapskorruption större risk än mutor enligt granskningen. Foto: TT


Europarådets organ mot korruption har gett svensk polis sex punkter att åtgärda före oktober 2020. Det gäller bland annat utredningar mot brottsmisstänkta poliser, som föreslås bli offentliga.

klar

Artikellänk är kopierad

Efter en granskning av både regeringen och Polismyndigheten rekommenderar Europarådets organ mot korruption, Greco, flera förbättringar för att förebygga korruption.

Vänskapskorruption större problem än mutor

Greco vill bland annat se förbättringar i regeringens arbete med karenstid för politiker som går över till den privata sektorn. Detta har regeringen nyligen fattat beslut om att förbjuda efter internationell kritik.

Generellt så pekar granskningen på att Sverige ligger bra till vad gäller korruption i form av mutor. Däremot lyfts vänskapskorruption och nepotism upp som möjliga problem.

Så ska polisen arbeta mot korruption

Polismyndigheten har fått sex punkter att åtgärda innan oktober 2020:

• Avdelningen för särskilda utredningar, som utreder polisanställda som misstänks för brott, ska publicera sina resultat anonymiserat där det framgår vilka åtgärder som ska vidtas mot den anmälda polisen.

• En uppförandekod bör införas där rekommendationer kring etik- och integritetsfrågor och vägledning vad gäller intressekonflikter.

• Obligatorisk etikutbildning där poliser blir medvetna om riskerna med vänskapskorruption.

• Systemet för bisysslor och extraarbete bör utvecklas med en obligatorisk anmälan för allt arbete vid sidan av polisen.

• Poliser ska bli skyldiga att rapportera allvarliga interna händelser som intressekonflikter och integritetskränkande beteenden.

• All personal ska känna till skyddet av visselblåsare och veta hur man rapporterar oegentligheter. Detta för att bättre motverka tystnadskultur.

klar

Artikellänk är kopierad

Sophie Tanha
Sophie Tanha
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro