ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Svensken litar inte på krishantering

Stockholm TT · 2 Jul 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Svensson oroar sig för miljökatastrofer, terroristdåd, naturkatastrofer och andra kriser, visar en SOM-rapport (Samhälle, Opinion och Massmedia) som nyligen presenterades.

Det finns gott om undersökningar om hur vi blivit varse den värld som omger oss, men det är enligt rapporten från SOM-institutet i Göteborg, sämre beställt med undersökningar om hur allmänheten uppfattar myndigheternas beredskap och förmåga att hantera en krissituation.

Resultatet i rapporten är nedslående för regeringen, då hälften av de tillfrågade svarade att de har mycket litet förtroende för regeringens förmåga att hantera en krissituation. Mer än åtta av tio svarade att de har ett mycket stort förtroende för räddningstjänst och sjukvård. Hälften litar på polisens förmåga. Bara var fjärde tillfrågad anser sig kunna lita på massmedierna.

"Det finns anledning att peka på att undersökningen gjordes under en period då regeringens handlande, eller brist på handlande var föremål för debatt", står det i rapporten.

SOM-rapporter har sammanställts sedan 1986 och bygger på frågesvar från 3 500 svenskar i hela landet.

2005 års rapport är den första där frågor ställs kring förtroendet för samhällets förmåga att lösa krissituationer och författarna kan därför inte dra några slutsatser om hur detta förtroende utvecklats över tid.

I rapporten står det att det var förväntat att svenskarna litar på räddningstjänst, sjukvård och polis eftersom de organisationerna förknippas med hög akutberedskap och att insatserna i samband med stormen Gudrun och olika översvämningar också har bidragit till det förtroendet.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro