ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Sverige dåligt på att skapa jobb

Stockholm TT · 8 Maj 2006
Uppdaterad 18 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

McKinsey gjorde en bedömning av den svenska ekonomin 1995 och konstaterade att Sverige tappade mark. Sveriges BNP steg långsammare än jämförbara länders och Sverige rasade nedåt i tillväxtligan.

Men krisårens avregleringar har bidragit till att Sverige återhämtat sig, främst genom att produktiviteten, produktionen per timme, har stigit snabbt. Därmed har det svenska fallet dämpats och Sverige har rentav klättrat några placeringar. Ineffektiv byggsektor Enligt rapporten är det främst de stora avregleringar som genomförts de senaste 10- 15 åren som ligger bakom förbättringen. EU-inträdet och skarpare lagstiftning har också lett till betydligt bättre konkurrens vilket tvingat svenska företag att bli mer effektiva. Dessutom har ändringar i Plan- och bygglagen lett till att konkurrensen i detaljhandeln skärpts.

Samtidigt pekar McKinsey på den svenska byggsektorn som ett varnande exempel. Detaljreglering, byråkrati och oligopolstrukturer gör byggsektorn ineffektiv och någon påtaglig förbättring av produktiviteten har inte setts under de senaste åren.

Det är ett stort problem, inte bara för byggsektorn utan också för att det leder till ökade kostnader för kontor, fabriker, bostäder och sjukhusbyggnader, anser McKinsey. För få jobb Även om den svenska tillväxten nu är bland de högsta växlas den inte ut i tillräckligt många nya jobb. McKinsey konstaterar att omvärlden har varit betydligt mer lyckosam när det gäller att skapa nya jobb. Mellan 1992 och 2003 minskade den svenska sysselsättningen med 3,1 procent. I Storbritannien, Frankrike och Norge ökade sysselsättningen med omkring 4 procent under samma period.

Skillnaden i förändringarna motsvarar mellan 400 000 och 500 000 nya jobb i Sverige, enligt McKinseys bedömning.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro