ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Sverige – utvecklingslandet

Alla texter: Mary Örnborg · 5 Dec 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011
En stor anledning till de utländska företagens intresse i svensk forskning och utveckling är fusionen mellan svenska och utländska företag. Svenska stålbolaget SSAB har länge jobbat med kundinriktad forskning och utveckling. 

En stor anledning till de utländska företagens intresse i svensk forskning och utveckling är fusionen mellan svenska och utländska företag. Svenska stålbolaget SSAB har länge jobbat med kundinriktad forskning och utveckling.  Foto: Ulf Palm/SSAB


klar

Artikellänk är kopierad

UTVECKLING. Sverige är hett. Åtminstone för utländska företag som vill investera i högkvalificerad arbetskraft till en förhållandevis förmånlig kostnad. De senaste åren har de utländska företagens investeringar i Forskning och Utveckling i Sverige exploderat. Näringslivet står för 74 procent av den totala FoU-utgiften i landet. Av dessa 74 procent står de utländska företagen för nästan hälften.– De utländska företagens investeringar har ökat rejält i Sverige i jämförelse med bara för några år sedan. I dag ligger den utländska andelen av näringslivets FoU-utgifter på 46 procent. 1995 låg de utländska andelen av näringslivet totala FoU-utgifter på 20 procent. Det har skett en fördubbling bara under de senaste tio åren, säger Anne-Christine Strandell, analytiker på ITPS.Den största anledningen till de utländska företagens ökade investeringar i FoU i Sverige hänger framför allt samman med två stora företagsförvärv.– Bland annat fusionerde Astra med brittiska Zeneca och Volvo köptes av amerikanska Ford och hamnade på så sätt i utländsk ägo. Rent allmänt har de utländska ägarna behållit och dessutom ökat sina FoU-investeringar i Sverige, säger Anne-Christine Strandell.Samtidigt som det utländska ägandet ökar i Sverige har de svenska företagen också ökat sina investeringar utomlands. Och då har det framför allt gällt investeringar i FoU-verksamheter i låglöneländerna.– Det är framför allt inom produktionsverksamheten som de svenska företagen har expanderat i låglöneländer som Kina, Indien, Central- och Östeuropa samt Sydamerika, säger Anne-Christine Strandell.Men i jämförelse med de investeringar som de svenska företagen fortfarande gör i Sverige är den investeringsökningen i låglöneländerna försvinnande liten.– Så länge produktionsflytten till låglöneländerna ökar och FoU-verksamheten är trögrörlig är det bra för Sverige. Det betyder att vi har konkurrenskraftig högkvalitativ kompetens inom landet och som dessutom rent kostnadsmässigt står sig i konkurrensen mot våra nordiska grannländer. Det är därför viktigt att vi har en långsiktighet i att fortsätta utveckla avancerad kompetens inom landet, säger Anne-Christine Strandell.

Stålbolaget SSAB är i dag världsledande inom sitt område.
Stålbolaget SSAB är i dag världsledande inom sitt område.Foto: SSAB

SSAB började på 70-talet

PIONJÄRER. Redan på 70-talet ställde stålbolaget SSAB i Oxelösund om till kunddriven FoU-verksamhet.

Först 20 år senare skulle bli en trend bland andra företag. I dag är SSAB världsledande inom sin nisch och en stor del av den framgången tillskriver bolaget just den kunddrivna FoU-verksamheten som i dag genomsyrar hela företaget.– Vår världsledande ställning hänger absolut ihop med vårt framgångsrika arbetssätt att bedriva FoU tillsammans med våra kunder, säger Anders Skirfors, chef för forskningslaboratoriet på SSAB.

En av de största anledningarna till att man så tidigt startade med FoU-arbetet var för att säkerställa att man arbetade med rätt saker gentemot kunderna och att produkterna är väl anpassade till marknaden.– I jämförelse med stora företag i andra branscher lägger vi små summor på vår FoU-verksamhet. Men sett till vår egen bransch lägger vi mycket pengar på att utveckla ny teknik för att kunna vara ledande. Genom att jobba kunddrivet har vi skapat kortare vägar mellan vår FoU-verksamhet och kunden, säger Anders Skirfors.Han menar också att framgången med en kunddriven FoU- verksamhet ligger i att låta alla berörda inom bolaget vara delaktiga i processen.– Om utdelningen av en kunddriven FoU-verksamhet ska vara optimal tror jag att det är viktigt att man jobbar för en öppenhet som tillåter alla att vara delaktiga i processen. Kommunikationen mellan olika avdelningar är nog så viktig, säger Anders Skirfors.

Håkan Eriksson, FoU-chef på Ericsson
Håkan Eriksson, FoU-chef på Ericsson
Staffan Ternby, informationschef på Astra Zeneca
Staffan Ternby, informationschef på Astra Zeneca

28 miljarder till FoU

Telekombolaget Ericsson och läkemedelstillverkarna Astra Zeneca är giganterna inom svensk forskning och utveckling. Båda satsar 28 miljarder kronor var på FoU per år .

1. Hur har ni anpassat er forskning och utveckling till att bli mer kunddriven?2. Vad är skillnaden inom FoU i dag mot för 10 år sedan?3. Hur ser er FoU ut framöver?4. Hur mycket av er FoU ligger i Sverige?5. I vilket land förutom Sverige finns det mesta av er FoU?6. Hur mycket kostar er FoU?Håkan Eriksson, FoU-chef på Ericsson:1. Vi lyssnar på kunden och har ett nära förhållande till dem. Det gör att vi kan erbjuda produkter som passar dem i dag och ge råd om framtiden.2. I dag kan vi starta projekten senare och ändå bli klara i tid, vilket gör att vi kan vänta in mer precisa krav, vilket i sin tur minskar risken att vi lägger pengar på att utveckla något som kunden inte vill ha.3. Vår strategi är att behålla det starka teknologiska ledarskap vi har inom mobila nät och att öka insatserna inom IP och multimedia.4. Drygt hälften av våra resurser finns i Sverige. 5. Vi har stora R & D-enheter i USA, Canada, Italien, Tyskland och Kina. 6. 2006 linvesterade vi ca 28 miljarder kronor på FoU.Staffan Ternby, informationschef på Astra Zeneca:1. Det är beroende av vilken grupp av kunder man vänder sig till. Vi arbetar både med patienter, läkare och landsting. Men vi för hela tiden diskussioner med olika läkare.2. I dag är det mer komplicerat att dokumentera forskningen och kraven är hårda på utvecklingen av läkemedlen. Dessutom är det striktare regler för att få ett läkemedel godkänt för försäljning.3. Vi tog ett beslut för ett år sedan att ändra vår inriktning och prioritera upp vissa områden. Det gäller framför allt sjukdomar som diabetes, övervikt, infektiosnsjukdomar och smärtbehandlingar.4. 35–40 procent.5. England och därefter kommer USA. 6. 28 miljarder kronor. I grova drag utgör två tredjedelar av den totala budgeten utveckling och resten läggs på forskning.

klar

Artikellänk är kopierad

Alla texter: Mary Örnborg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro