ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Tätt hus kan göra dig 70 000 kronor tätare

Ola Jacobsen · 5 Mar 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011
Hus byggda enligt passivhusprincipen kan minska koldioxidutsläppet med cirka 70 procent och energiförbrukningen med upp till 90 kWh per kvadratmeter jämfört med dagens byggnorm för normal husproduktion. Viss energitillförsel för uppvärmning av varmvattnet förekommer. 

Hus byggda enligt passivhusprincipen kan minska koldioxidutsläppet med cirka 70 procent och energiförbrukningen med upp till 90 kWh per kvadratmeter jämfört med dagens byggnorm för normal husproduktion. Viss energitillförsel för uppvärmning av varmvattnet förekommer. 


klar

Artikellänk är kopierad

Foto: Jonas Ryberg

Nästa år ska 40 procent av alla hus som byggs av Göteborgs bostadsbolag värmas upp av kroppsvärme, vanliga lampor och hushållsmaskiner. Husen drar bara en tredjedel så mycket el som vanliga hus. Men kalla dagar måste de värmas med el från kolkraftverk.Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden har länge intresserat sig för lågenergihus. Dotterbolaget Egnahemsbolaget byggde redan för sju år sedan Sveriges första hus av passivkaraktär i Lindås utanför Göteborg.– Intresset för att sänka energiförbrukningen i hus är inte så stort bland dem som bygger bostadsrätter, eftersom det är dyrare att bygga, men för oss som är långsiktiga förvaltare är det viktigt att på lång sikt sänka våra energikostnader, säger Per Strand, småhuschef på Egnahemsbolaget.Passivhusen i Lindås förbrukar 35 kWh/kvm. Det är mindre än en tredjedel av vad ett nybyggt hus i dag tillåts förbruka. Passivhus har, förutom en tät konstruktion och bra isolering, en effektiv värmeväxlare som tar tillvara på värmen från den använda inomhusluften.

Men när det blir riktigt kallt ute behövs extra värme. Lösningen är ofta en elvärmare i värmeväxlaren. En vanlig kritik mot passivhus är att den el som går åt då är så kallad marginal­el, som i många fall kommer från kolkraftverk.

Professorn och vicerektorn John Holmberg  är chef för avdelningen fysisk resursteori på Chalmers och vice föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Enligt honom är den kritiken överdriven.– Den el som går åt för att värma husen när det är riktigt kallt är oftast inte marginalel. På natten när behovet av elvärme är störst i passivhusen är stora delar av industrin stängd, så då finns det elöverskott i Sverige, säger John Holmberg.

Han är mycket positiv till passivhustrenden. – Ett passivt hus är extremt välisolerat med bra värmeväxling och fönster. Merkostnaden för att bygga ett så energisnålt hus är ca 70 000 kr. Denna kostnad kan sparas in genom att man inte behöver ett centralt uppvärmningssystem.  Till exempel kan detta innebära att man  inte behöver investera i en panna eller värmepump, som har ungefär samma kostnad.

Vid Ramberget i Göteborg håller Egnahemsbolaget på att bygga nästa generations lågenergihus. Sedan Lind­åshusen byggdes har bland annat solfångarna blivit mer effektiva, så husen kommer att använda mindre el för att värma vatten. Företaget tittar även på möjligheten att koppla in fjärrvärme i stället för att vara beroende av el för uppvärmning när det är kallt. ­– Miljöbelastningen blir mindre om man toppar med fjärrvärme i stället för med el. Problemet är bara att behovet av extra energi i passivhus är så litet att fjärrvärmeleverantörerna är måttligt intresserade av att koppla in oss på sitt nät, säger Per Strand på Egnahemsbolaget.   

klar

Artikellänk är kopierad

Ola Jacobsen
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro