ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Tekniken ger makt åt helt nya grupper

metro · 19 Maj 2009
Uppdaterad 14 Feb 2011

Marie Jakobi – Civilingenjör

klar

Artikellänk är kopierad

Det är en spännande tid vi lever i. I kristider blir former av förtryck extra tydliga, som exploatering, marginalisering och maktlöshet som är effekter av arbetsdelning-en. Men kriser leder som bekant till utveckling i nya riktningar, både för människor och samhällen och de strukturomvandlingar som pågår inger hopp om betydande förändringar framöver. En annan vanlig form av förtryck som jag som kvinna och miljöspecialist känner väl igen mig i är kulturell dominans. Världen har i flera hundra år dominerats kulturellt av den vite mannen. Det var inte minst genom uppfinningen av krutet och skjutvapnen som den vite mannen blev den kulturellt dominerande gruppen i världen.

Dominerade grupper har tidigare osynliggjorts och beskrivits som annorlunda eller onormala i stereotypa termer av de kulturellt dominerande grupperna. Det har skett genom att dessa har dominerat de viktiga kommunikations- och informationsverktygen där de har uttryckt sina egna värderingar, åsikter och målsättningar (utan att de själva har förstått det). Dominerade grupper utvecklar ett ”dubbelt medvetande” som innebär att man ser sig själv med andras ögon och ständigt mäter sig själv med måttstockar som upprättats i en främmande värld som betraktar en med roat förakt och medlidande. Men med de nya tekniska kommunikationshjälpmedlen samt utvecklingen av sociologisk kunskap om hur samspelet mellan människor fungerar pågår nu en spännande omstrukturering av maktförhållandena. Personer som tidigare inte kommit till tals får utlopp för sin kreativitet i allt större utsträckning. Det var teknik i kombination med kunskap om människor som gav Barack Obama hans valseger: att ge anhängarna snabb information om framgångar via nätet före media. För två veckor sedan kunde vi också läsa i Metro Teknik om att de länder som har ett väl utbyggt mobilnätverk och internetuppkoppling, enligt en undersökning av World Economic Forum och Cisco, förväntas ta sig ur krisen snabbast. Den nya informationstekniken har på så sätt blivit ett nytt maktmedel som snabbt och effektivt ger helt andra sociala grupper än tidigare möjlighet att utmana etablerade strukturer. I kombination med kunskap om hur människor fungerar och en god etik kan den vara ett sätt att utöva makt och att ta makt från tidigare dominanta grupper. En teknik som inte minst vi kvinnor kan använda oss mer utav!

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro