ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Tekniker blir humanister

metro · 10 Okt 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

Marie Jakobi – Civilingenjör

klar

Artikellänk är kopierad

Tekniska och naturvetenskapliga ämnen förefaller sanna och oföränderliga, eftersom allting kan bevisas. Men ibland händer det att ett nytt bevis ställer den gamla vetenskapen över ända. Som när människan upptäckte att jorden inte var platt. Av denna anledning har Chalmers tekniska högskola beslutat att ställa in kvinnliga nätverk, tjejkvällar och satsningar som tidigare riktats till kvinnor samt sluta kvotera in kvinnor i arbetsgrupper.– Hur ska det nu gå för oss kvinnor i branschen när Chalmers överger oss, var min första tanke.Sedan insåg jag att vi med denna strategi troligen är på väg in i en ny era.

Chalmers har bestämt sig för att ta ett nytt grepp på jämställdhetsfrågan. Högskolan har bestämt sig för att sluta se kvinnorna som ett problem. De slår fast att det inte finns några skillnader i begåvning mellan kvinnor och män inom naturvetenskap och teknik. I stället ska samtliga aktiviteter vara öppna för alla. Minoriteter ska inte behöva känna sig som minoriteter.Jag läser detta i en period när jag själv börjat tvivla på feminismen. Varför peka ut en minoritet, som om motsatsen vore rättesnöret? För mig verkar därför Chalmers initiativ som ett positivt steg i samhällsutvecklingen. Vi manliga och kvinnliga ingenjörer har mer gemensamt än vi är medvetna om. Många av oss kämpar mot vår egen osäkerhet och rädsla för att inte duga. Ibland tar det sig uttryck i höga krav på prestation, i strävan efter att göra karriär eller i att vi förminskar andra genom att framhäva oss själva som bättre. Jag tror att det vore bra för alla att diskutera detta som något mellanmänskligt eller branschspecifikt och inte alltid som ett resultat av manligt och kvinnligt.

Chalmers skapar en plattform för ett humanistiskt synsätt, där var och en tar ansvar för sitt eget liv och sitt eget sätt att bemöta andra människor, där alla kan växa på lika villkor. Där ingen behöver känna sig osäker och rädd. Jag hoppas att detta är början på en förändring som kommer att leda till ökad vidsynthet, kreativitet och livskvalitet och därmed ökad produktivitet. Förhoppningsvis vågar vi så småningom ta ytterligare steg mot ökad mångfald genom att släppa in människor från andra kulturer och med annan bakgrund än vi själva. Att upptäcka att kvinnor och män och människor från andra kulturer är lika värda och att man inte behöver vara rädd för dem, är en lika stor världsbildsförändring som att upptäcka att jorden är rund. 

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro