ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Teknikfrågorna som blockerar regeringen

Ola Jacobsen · 22 Sep 2010
Uppdaterad 11 Feb 2011

Foto: Scanpix / Bombardier / Montage


klar

Artikellänk är kopierad

I dag ska det slutgiltiga valresultatet presenteras. Fredrik Reinfeldt har sagt att han kommer söka stöd av Miljöpartiet  Men tunga teknikfrågor står i vägen för samarbetet. Men vad går att kompromissa med? Och vilka är företagen som gynnas av samarbetet? Metro teknik har svaren.

Utvärdering i stället för byggstart av höghastighetsbanor. Nya kärnkraftsreaktorer i stället för avveckling. Satsning på nya vägar i stället för kollektivtrafik.

På teknikområde efter teknikområde går Alliansens politik på tvärs med Miljöpartiets. Ändå är det dem som Fredrik Reinfeldt helst vill söka samarbete med. – Alliansen och Miljöpartiet har gått till val mot varandra. Inom kärnkraft och vägpolitik har de rakt motsatt politik, men om Alliansen ser att de har något att vinna på att samarbeta med Miljöpartiet tror jag att det kan finnas möjlighet att kompromissa om infrastrukturprojekt, säger Sverker Jagers, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

För de människor och företag som är verksamma i de drabbade branscherna väntar en oviss tid. – De rödgröna har sagt att de ska riva upp beslutet om ersättningsreaktorer. Om det händer är vi tillbaka i att driva befintliga anläggningar så länge vi kan och får. Det kommer dels hämma både forskning och utbildning och om avvecklingslagen återinförs även öka osäkerheten för stora investeringar i de befintliga reaktorerna, säger Göran Hult, senior rådgivare vid kraftdivisionen på Fortum, som är delägare i flera svenska kärnkraftverk.

Var det gäller satsningar och på järnväg kontra vägar har Miljöpartiet också en annorlunda prioritering än Alliansen. – De rödgröna vill satsa på mer järnväg i stället för att bygga vägar. Miljöpartiet vill införa kilometerskatt på tunga fordon. Det vill inte Alliansen och vi tror inte heller att kilometerskatt är rätt väg för att stärka Sverige som exportnation, säger Maria Nygren, näringspolitisk chef hos Transportgruppen, som är en samarbetsorganisation för arbetsgivarorganisationerna i transportbranschen.

Miljöpartiet är kritiska till Alliansens motorvägsprojekt Förbifart Stockholm och vill ta det till folkomröstning. De vill använda pengarna till att bygga ut kollektivtrafiken.Bombardier Transportation tillverkar och säljer tåg. – Båda blocken har annonserat att det vill satsa på hållbar teknik. Vi ser inga stora skillnader mellan blocken. Men ju mer spårburen kollektivtrafik man satsar på desto bättre är det för oss, säger Jonny Hedberg, informationschef på Bombardier.

Vilka delar av sin politik som Alliansen anser att de är beredda att offra för att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna vet vi inte förrän 4 oktober. Fram till dess håller Teknik-Sverige andan.

Foto: Scanpix

Frågorna som står i vägen

Kilometerskatten

”Vi tror inte att kilometerskatt är rätt väg för att stärka Sverige som exportnation”– Maria Nygren, näringspolitisk chef på Transportgruppen.

Vad gäller det? Miljöpartiet vill ha kilometerskatt på tunga fordon och höjd bensinskatt. Det vill inte Alliansen.

Analys: När det gäller miljö-skatter finns det en ideologisk barriär som gör det svårt för Alliansen att kompromissa. Deras väljare tror inte att vare sig en höjd bensinskatt eller en ny kilometerskatt är rätt väg, säger Sverker Jagers, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Bombardier

Utbyggnad av järnvägen

”Ju mer spårburen kollektivtrafik man satsar på desto bätt­re är det för oss.”– Jonny Hedberg, informations­chef på Bombardier.

Vad gäller det? • Bygga höghastighetsbanor mellan storstäderna.• Fördubbla järnvägens kapacitet på tio år.

Analys: För Alliansen torde det inte finnas någon direkt ideologisk konflikt i att bygga ut järnvägen snabbare än vad man tänkt. Det många europeiska länder som gör just det. Där borde alltså finnas en möjlighet för Alliansen att gå Miljöpartiet till mötes, säger Sverker Jagers.

Förbifart Stockholm

”Miljöpartiet vill stoppa Förbifart Stockholm, en satsning som våra medlemmar verkligen behöver.”– Maria Nygren, näringspolitisk chef på Transportgruppen.

Vad gäller det?• Stoppa Förbifart Stockholm• Fördubbla kollek­tivtrafiken de närmsta tio åren, med mer spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana, båt och buss.

Analys: Förbifart Stockholm torde heller inte vara förhandlingsbart för Alliansen. Miljöpartiet är helt emot, men skulle kanske kunna gå med på en fortsatt satsning om en sådan matchades med en väldigt påtaglig satsning på andra områden, som kollektivtrafiken.

Framtidens energisystem

”Utan beslutet om ersättningsreaktorer är vi tillbaka i att driva befintliga anläggningar så länge vi kan och får.”– Göran Hult, Fortum

Vad gäller det?• Inga nya kärnkraftverk• Befintliga kärnkraftverk ska avvecklas inom 10–12 år.

Analys: Kärnkraften är sannolikt ännu mer problematisk. Av flera olika skäl kommer inte Alliansen att slå av från den inslagna vägen. Kanske kan de  förhandla om antalet ytterligare reaktorer. Samtidigt har Miljöpartiet mycket att förlora på att kompromissa eftersom den har ett stort principiellt värde.

klar

Artikellänk är kopierad

Ola Jacobsen
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro