ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Terapeutens råd till dig som är anhörig till en transperson

Ana Udovic · 4 Apr 2018
Uppdaterad 21 Nov 2018

När en anhörig kommer ut som transperson kan många känslor väckas – inte minst känslan av att inte förstå. Salar Shalmashi, sexolog och terapeut på RFSU, tipsar om lyhördhet och tålamod.

klar

Artikellänk är kopierad

Vad menas då med trans? Trans hänger ihop med könsidentitet. Vi föds med ett biologiskt kön, som sedan blir juridiskt (vi får personnummer), och utifrån kön finns sociala och psykologiska förväntningar som för de flesta stämmer någotsånär överens med våra egna föreställningar om oss själva. Men för en transperson gör de inte det.

Trans handlar alltså om könsidentitet eller könsuttryck. Det kan vara så att en person fötts med snippa inte känner sig som en flicka, utan som en pojke – eller som ­ingetdera.

Trans är ett paraply­begrepp för dem som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet.

En transperson bestämmer själv vilken köns­identitet hen har – och hur hen vill kallas, det kan vara man/kille, tjej/kvinna alternativt transkille/transtjej, eller med sitt namn, till exempel.

När anhöriga får höra att deras partner, barn eller förälder har en annan könsidentitet än den de föddes med kan det väcka starka känslor. Salar Shalmashi har ofta samtal med anhöriga som vill ha stöd.

– Alla reagerar olika. Vilket känsloläge de är i när de kommer beror på många faktorer, bland annat vilken kunskap de har om trans, vilka föreställningar de själva har om kön och sexualitet och hur historiken ser ut – kom det som en blixt från klar himmel, eller har de själva haft tankar om det?, säger Salar Shalmashi.

En del känner lättnad; »äntligen mår mitt barn bra!« Andra kan hamna i kris, känna sorg, rädsla och ångest. Det kan upp­levas som en förlust att ens son nu ska bli ens ­dotter, eller ens partner är en han eller hen trots att man ­alltid tänkt »hon«.

– Många oroar sig för sin anhöriga och frågar sig vad som händer med en själv. Vilken blir min roll i detta? Plötsligt går en familj från pappa, mamma, barn till mamma, mamma, barn – ingen pappa finns längre där. Då blir frågan: Hur ska jag relatera till det? säger Salar Shalmashi.

En del kan få skuldkänslor; »jag måste ha gjort något fel«.

– Mitt råd till anhöriga är att inga tankar och känslor är konstiga, varken känslan av skuld, förlust, överraskning, ilska eller vad det kan vara. Vi ska lyssna på våra känslor – och ge oss tid. Inte ställa krav på oss själva att omedelbart förstå allt som sker, säger Salar Shalmashi.

Som anhörig behöver du tålamod – och en förmåga att lyssna. Vad säger transpersonen själv?

– Se till att finnas där för ditt barn, din partner eller vem det kan handla om. Även om du själv påverkas mycket, försök ha din närstående i fokus, visa din omtanke och kärlek, säger Salar Shalmashi.

pil
Cis och trans – det här är skillnaden

Cis och trans är bägge från latin. Cis betyder »på samma sida« och trans betyder »på motsatt sida«. En cisperson är en person som fötts med ett kön och känner sig relativt överens med de sociala föreställningarna som finns kring kön. Gemensamt för trans­personer är i stället att ens könsidentitet eller köns­uttryck inte stämmer överens med samhällets föreställningar eller normer kring kön. Det har inte att göra med sexuell läggning att göra. Det går att vara både trans och homosexuell, heterosexuell, bisexuell eller asexuell eller något annat. Många transpersoner vill göra en utredning, en könsdysfori-diagnos. Diagnosen kan göra att man får genomgå behandling eller med hormoner eller köns­korrigerande operation. Ingen annan kan bestämma att någon är trans. Det är personen själv som vet vilken könsidentitet hen har.

Källa: Källa: Transformering.se och Metro TV

klar

Artikellänk är kopierad

Ana Udovic
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro