ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Träd har långt fler gener än människor

Stockholm TT · 20 Sep 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Alla däggdjur som kartlagts - människa, schimpans, husmus, brun råtta, hund - tycks samtliga ha lite drygt 20 000 gener. Det bleknar i jämförelse med jättepoppelns (Populus trichocarpa) genuppsättning som omfattar 45 000 gener.

Det betyder dock inte att jättepoppeln är mycket mer komplicerad än en människa. Orsaken till den höga siffran beror på att dess kromosomer har duplicerats. Nästan alla gener finns i två näst intill identiska varianter. Vanligt fenomen-Tar man bort kopiorna har jättepoppeln ungefär lika många gener som en människa. Varför den har dubbel uppsättning är oklart, men fenomenet är troligen relativt vanligt bland växter, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi på Umeå universitet. Han är en av de 111 forskare från 34 olika laboratorier i världen som deltagit i kartläggningen. Jättepoppeln är en av cirka 40 arter inom släktet Populus som även omfattar asparna. Kromosomfördubblingen ägde rum för cirka 50 miljoner år sedan då Populus separerade från släktet Salix - vide, sälg och pil.

Jättepoppeln är den tredje växtart som kartlagts generiskt, efter backtrav och ris. Intressant nog är likheterna mellan backtrav och poppel relativt stora - trots att den ena är en liten ört och den andra ett stort träd. -Backtraven hade ursprungligen också en dubbel genuppsättning, men många av kopiorna har trillat bort med tiden. Orsaken till att poppeln har behållit sina kanske har att göra med att den är ett träd, säger Jansson. Växtförädling-Träd har uppstått ett stort antal gånger under evolutionen, inom många olika växtfamiljer. Nu kan vi kanske få reda på vilka gener som styr processen. Han tror att kartläggningen kan komma att få stor betydelse för växtförädlingen och skogsproduktionen. Eventuellt kan det bli möjligt att med genförädling framställa tallar och granar som är både härdigare och med högre virkeskvalitet än i dag.

Studien redovisas i tidskriften Science (060915).

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro