ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Tredje delen i serien "Bevakad på jobbet"

Anders Göransson · 26 Mar 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011
Sten-Olof Svensson, Gert Zachrisson och Kent Jessen från livsmedelsfacket i Falkenberg är kritiska till att plockningspersonalen övervakas.  

Sten-Olof Svensson, Gert Zachrisson och Kent Jessen från livsmedelsfacket i Falkenberg är kritiska till att plockningspersonalen övervakas.   Foto: Anders Andersson/Bildrep


klar

Artikellänk är kopierad

För många anställda har friheten på jobbet ökat, men det finns en annan bild av arbetslivet som går stick i stäv mot den utvecklingen.

I en serie artiklar granskar Metro hur personalen i vissa branscher kontrolleras allt hårdare.

I dag: Carlsbergs personal övervakas för utvärdering.

Cheferna mäter varje steg de tar

På vissa arbetsplatser gäller frihet under ansvar – på andra skruvar arbetsgivarna åt kontrollen ett extra varv. Carlsbergs bryggeri i Falkenberg hör till de senare.– Personalen känner sig övervakad hela tiden, säger Sten-Olof Svensson, ordförande för Livs fackklubb i bryggeriet.

Det är plockningspersonalen han talar om. De följer direktiv från en datorskärm när de samlar ihop och lastar beställda varor. Det datorstyrda lagersystemet tar tid på varje mom­ent – uppgifter som lagras och kan används vid utvärderingen av enskilda an­ställda.Enligt facket registreras i detalj hur fort varje an­ställd utför sina arbetsuppgifter. Den som inte håller tempot kan kallas in till medarbetarsamtal, där deras prestationer diskuteras.– Vi är inte förtjusta i det här. Dels leder det till att man i praktiken ifrågasätter vissa arbetstagares ar­betskapacitet. Dels finns det en massa överskottsinformation i ett sådant här system som man inte vet vad de tänker använda till senare, säger Gerald Lindberg, avtalssekreterare på Livsmedelsarbetareförbundet.Företaget menar att uppgifter om hur mycket var och en plockar behövs, eftersom en del av lönen är prestationsbaserad. Dessutom används uppgifterna vid utvecklingssamtalen.– En måttstock är till exempel hur mycket de anställda producerar jämfört med våra måltal för en plockare. Vi försöker hitta former att utveckla dem som gör lite mindre genom förbättrat arbetssätt, tekniska hjälpmedel eller på andra sätt, säger Carlsbergs produktions- och logistikdirektör Peter Nilsson.Enligt honom är det bara närmaste chef som kan se på individnivå hur mycket de anställda presterar.

Datainspektionen har granskat ärendet och kommit fram till att det i princip är tillåtet för arbetsledningen att mäta de anställdas prestationer om syftet är att betala ut prestationsbaserad lön eller att ta fram underlag för utvecklingssamtal.

Förhandlingarna om hur datan ska lagras och hanteras har inletts mellan Carlsberg och facket, men det går långsamt.

Samuel Engblom.
Samuel Engblom.
Kurt Junesjö.
Kurt Junesjö.

Arbetsgivare "letar skit"

ÖKANDE. Övervakningskameror på arbetsplatsen. Pejlingsutrustning på firmabilen. Kontroll av din e-post. Fingeravtrycks- eller iriskontroll när du stämplar in.Chefen får allt större möjligheter att hålla reda på dig – och verkar an­vända sig av den.

Exakt hur omfattande arbetsgivarnas övervakning är vet ingen. Men det finns tecken på att den ökar.– I och med att möjligheterna ökat har också förekomsten ökat, säger Samuel Engblom, TCO-jurist som sitter med i en pågående statlig utredning om integritet i arbetslivet.– När det handlar om upp­sägningar, att man vill bli av med någon, så börjar det närma sig rutin att man går igenom datorn för att se vad man kan hitta där. Vi tycker att det är fel när arbetsgivarna ”letar skit” på en person utan att ha någon konkret misstanke.

I Sverige skyddas personlig integritet för anställda av Personuppgiftslagen, PUL. Den är formulerad på ett sätt som gör att det ofta blir fråga om en avvägning mellan arbetsgivarens be­hov av kontroll och den anställdes behov av integritet.

Enligt Kurt Junesjö, arbetsrättsjurist med  bakgrund på LO-Rättskydd, har både Arbetsdomstolen och Datainspektionen fattat en rad beslut de senaste åren som stärker arbetsgivarens position.

Junesjö anser att de anställda i praktiken har lika lite integritetsskydd som boskap. – Det är ingen skillnad på svinen på en svinfarm och människorna på en fabrik. Arbetsgivaren har samma rättigheter att kontrollera dem.

Foto: Urban Brådhe

Kameran ger trygghet

TACKSAMMA. Med GPS, kameror och avlyssning hör taxibilarna till de mest övervakade arbetsplatserna. Och det är många förare glada för.– Jag ser inget problem med det här, snarare tvärtom, säger taxiföraren Thomas Jansson, som kör för Taxi Stockholm.

GPS-mottagaren på bilens tak gör det inte bara möjligt för föraren att se var bilen befinner sig på kartan. Positionen skickas också in i taxibolagets centrala system för att de automatiskt ska kunna skicka närmaste bil till kunden.Systemet används även i nödlägen – taxiförarna är en grupp som löper stor risk att råka ut för rån och överfall.

I den stund Thomas trycker på nödknappen går larmet i taxiväxeln, och en karta kommer upp med bilens position. Samtidigt kan växeln gå in och lyssna på vad som händer i bilen för att snabbt kunna avgöra om larmet är skarpt.

Larmet går också till andra Taxi Stockholm-bilar.– Det innebär att jag inom bara några minuter har jag flera kollegor som kan komma till min hjälp. Det är en oerhörd trygghet, säger Thomas.Många taxibilar har numera en övervakningskamera som tar bilder när kunden kliver in och ur bilen samt när nödknappen trycks in.

Thomas litar på att arbetsgivaren inte missbrukar kontrollmöjligheten för att till exempel kolla när han tar paus.– I det vardagliga jobbet tänker man inte på att man är övervakad, och det används ju inte på det sättet heller. Fördelarna överväger, säger han.

klar

Artikellänk är kopierad

Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro