ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Trots kritiken – nu vill Säpo bugga mer

Anders Göransson · 14 Aug 2009
Uppdaterad 14 Feb 2011

Foto: SCANPIX


klar

Artikellänk är kopierad

Säpo kräver utökade befogenheter och möjligheter att bugga utan att få till­stånd av domstol. Samtidigt får myndigheten kritik för att ha missbruk­at avlyssnat material. Säkerhetspolisen (Säpo) är missnöjd med den nya buggningslagen. Bland annat kräver man att hemlig rumsavlyssning, när det är bråttom, ska kunna genomföras med stöd enbart av ett åklagarbeslut.I en färsk utvärdering av lagen skriver Säpos verksjurist Mattias Hållberg Leuf att det finns exempel ”där tidsaspekten varit en viktig faktor och där möjligheten till interimistiska beslut hade varit mycket värdefull”.Det betyder i klartext att  tillfället att fånga graverande ord på band gick Säpo förbi innan en domstol hann godkänna buggningen.Men samtidigt som säpo vill ha större svängrum är myndigheten själv föremål för brottsmisstankar. Riksåklagarens enhet för polismål utreder nu om tjänstefel begåtts när inspelningar från hemlig avlyssning sparats, trots att de enligt lag måste förstöras när förundersökningen lagts ner eller avslutats. Även avskrifter och översättningar från de avlyssnade samtalen ska ha sparats.

Sparar uppgifter trots förbud

Säpo kritiseras på flera punkter av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sakint). Några exempel:• I centralregistret, som ska underlätta spaning för att stoppa terrorism och brott mot rikets säkerhet, har i vissa fall inte angetts vilken aktivitet som lett till att personen registrerats. Dessutom framgår inte när uppgifterna registrerats, och heller inte vilka uppgifter som samlats in men sedan gallrats ut – något som kraftigt försvårar kontrollen av verksamheten.• Känsliga personuppgifter om brottsmisstänkta – det kan röra sig om till exempel ras, etniskt ursprung, politisk övertygelse eller sexuell läggning – har registrerats utan att det funnits särskilt beslut om det.• Säpo har i sina lokala databaser registrerat uppgifter som inte får finnas där.• Material från hemlig avlyssning har sparats, trots att det borde ha raderats efter avslutad förundersökning. En förundersökning om tjänstefel pågår.Källa: Sakints årsberättelse 2008

klar

Artikellänk är kopierad

Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro