ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

TVÊ4 fällt i flera fall i Granskningsnämnden

Stockholm TT Spektra · 5 Nov 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

TT TVÊ4 har fällts i Granskningsnämnden för radio och tv för att ha visat Den våldsamma filmen Turn it up eftermiddagstid, då barn kunde se den. I flera scener förekom dödsskjutningar och misshandel och Granskningsnämnden anser att den inte borde visats före klockan 21. Sändningen stred därför mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft. TVÊ4 fälldes också i andra fall vid Granskningsnämndens senaste sammanträde. Sponsringsmeddelandena i samband med Woody Allens film Kändisliv anknöt till sponsorns verksamhet och var enligt Granskningsnämnden utformade på ett reklambetonat sätt och stred därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande. TVÊ4 fälldes enligt samma bestämmelse för att också ha angett både ett företag och dess olika produkter som sponsorbeteckning. Nämnden anser också att tv-företaget sände för mycket reklam vid tillfället och kommer att ansöka hos länsrätten om att TVÊ4 ska betala 200Ê000 kronor i särskild avgift. Slutligen prickades TVÊ4 för att ha offentliggjort ett av Granskningsnämndens fällande beslut först en månad efter beslutsdagen. Enligt nämnden ska offentliggörandet ske i nära anslutning till dagen för beslutet, om inte speciella omständigheter talar för något annat.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT Spektra
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro