ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Undersökning: Så påverkar föräldraskap lön och karriär

Fredrik Samuelson · 15 Nov 2018
Uppdaterad 17 Nov 2018
Många upplever att föräldraskapet påverkar lön och karriär negativt, enligt en ny undersökning.

Många upplever att föräldraskapet påverkar lön och karriär negativt, enligt en ny undersökning. Foto: Pixabay


Var tredje kvinna i det privata näringslivet upplever att föräldraskap påverkat lönen negativt – och var fjärde menar att det påverkat karriären negativt. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av fackförbundet Unionen.

klar

Artikellänk är kopierad

Kvinnor står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten och sex av tio vabbdagar, enligt Försäkringskassan.

Martin Linder, ordförande i fackförbundet Unionen, pekar på undersökningen bland privatanställda tjänstemän som tagits fram med hjälp av Novus och efterlyser en mer jämställd arbetsmarknad.

– Att anställda blir föräldrar är inte en avvikelse utan en norm och då måste man skapa ett så föräldravänligt arbetsliv som möjligt för att både kunna arbeta och vara föräldrar, säger Martin Linder.

”Räcker inte att skriva fina saker”

Det är ingenting som kommer av sig själv utan kräver enligt honom aktiva insatser från arbetsgivare.

– Det räcker inte att tycka och skriva fina saker i policydokument. Man behöver i företagen jobba mer aktivt med att följa upp och ha utvecklingsplaner för att försäkra sig om att föräldrar som varit på föräldraledighet eller varit hemma med sjuka barn inte drabbas negativt.

Martin Linder tar upp flera tips för arbetsgivare. Bland annat att ge föräldrar möjlighet att kunna arbeta hemifrån om det passar eller om man är hemma med sjukt barn samt lägga möten som passar hämtning och lämning av barn.

”Skapa en viss flexibilitet”

– Något som är viktigt är att kunna skapa en viss flexibilitet i när och var jag kan jobba. För många tjänstemän går det och kan individen få ett inflytande över det så vet vi att det underlättar att kombinera föräldraskap med sitt arbete, säger han.

– Vi ser i olika sammanhang att föräldrar generellt sett, och kvinnor i högre utsträckning, drabbas både löne- och karriärmässigt av det enkla faktum att man blir förälder. Det kan inte vara definitionen på ett modernt arbetsliv eller på en modern, attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att inse och utmana sig själv i att vi inte alltid är så jämställda som vi tror.

pil
Fem tips till arbetsgivare för ett föräldravänligt arbetsliv

1. Ge möjlighet för föräldrar att jobba hemifrån när det funkar, exempelvis om det passar en eftermiddag när förskolan stänger extra tidigt.

2. Lägg möten, i den mån det är möjligt, på tider som möjliggör hämtning och lämning på förskola, skola och fritids.

3. Ge möjlighet att kunna jobba hemifrån när man vårdar sjuka barn.

4. När medarbetare, oavsett kön, ska bli föräldrar kan arbetsgivaren signalera att det är en självklarhet att vara föräldraledig.

5. Ge föräldrar samma rätt till lön, karriär och kompetensutveckling som alla andra anställda.

Källa: Källa: Fackförbundet Unionen

pil
Om undersökningen för privatanställda tjänstemän

Fråga: Anser du att ditt föräldraskap har påverkat din karriär?

Svar Man Kvinna

Ja, positivt 12 % 15 %

Ja, negativt 14 % 27 %

Nej 75 % 50 %

Vet inte 4 % 8 %

Fråga: Upplever du att ditt föräldraskap har påverkat din lön?

Svar Man Kvinna

Ja, positivt 2 % 3 %

Ja, negativt 10 % 33 %

Nej 84 % 55 %

Vet inte 4 % 8 %

Fråga: Har du avstått från att söka ett nytt jobb eller en ny tjänst av skäl kopplade till att du planerar att bli/är förälder?

Svar Man Kvinna

Ja, helt 3 % 9 %

Ja, delvis 11 % 12  %

Nej 85 % 79 %

Vet inte  0 % 0 %

Källa: Fotnot: 1 045 personer deltog i undersökningen som genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen mellan 8 och 12 oktober. Källa: Unionen

klar

Artikellänk är kopierad

Fredrik Samuelson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro