ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Unik lista: Så behövd är din utbildning 2020

Jonas Andersson · 14 Mar 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

FAKTA: EFTERFRÅGAN PÅ OLIKA UTBILDNINGSGRUPPER ÅR 2020

klar

Artikellänk är kopierad

Metro har sammanställt den förväntade tillgången och efterfrågan på de stora utbildningskategoriernas yrken. De kategorier som har förväntat underskott är grönmarkerade. Men kom ihåg, mycket kan hända till 2020, detta är en prognos. Det lönar sig oftast att utbilda sig till det man brinner för.

                      Tillgång 2020    Efterfrågan 2020   Genomsnittslön/mån

skillnad från nuSAMÄLLSVETENSKAP Totalt                      462900           375800        87100 Exempel ur gruppenEkonomer               125000          107600       17400      36200     Jurister                      38100            38900         -800     37200*Journalister              17600            10800         6800     30700 Psykologer och psykoterapeuter         25300            15900         9400      24800 PEDAGOGIK Totalt                       355000          325100          29900 Exempel ur gruppenFörskolelärare           52600          104000       -51400    20800 Fritidspedagoger         13600            25500       -11900    20800Grundskolelärare, tidiga år                    79700            53000        26700     23300 Grundskolelärare, senare år, gymnasielärare        104600             68100        36500     24700HUMANIORA OCH KONSTTotalt                       134900            91800          43100 Exempel ur gruppenHumanister               29200            24500           4700     30200 Konst                         20700            10100         10600     30700Teologi                       7300              8000           -700     29900 LANTBRUK OCH DJURSJUKVÅRD Totalt                         20800            19700            1100 Exempel ur gruppen Agronomer, hortonomer                 4300             4400           -100     30800 Skogsbruksvetenskap    2400             2000             400     23100Veterinärer                  2300              2200             100     45700 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Totalt                        351100          379000        -27900 Exempel ur gruppenBiomedicinska analytiker                    7700            12300          -4600     22600 Läkare                        36100            42900          -6800     45700Sjukgymnaster           13400            15300          -1900     23900 Sjuksköterskor           132700          147100        -14400     26100** Tandläkare                   4600              7200          -2600     45700TEKNIK Totalt                         366400          353000                       13400 Exempel ur gruppen Arkitekter och landskapsarkitekter      6000             4900            1100     35500 Civilingenjörer            124800          122400            2400     35500 NATURVETENSKAP Totalt                         137400          116000                        21400 Programerare och systemerare                48100            41200           6900     34300 Naturvetare                  50200            36000         14200     30800TJÄNSTER Totalt                            70900            52500        18400 Poliser                         19900      ingen prognos   25500 Fotnot: Prognosen bygger på förutsättningen att utbildningsstrukturen hos arbetskraften i varje näringsgren kommer att förändras i samma takt som under perioden 1990-2002. Källa: SCB

Ebba är Sveriges vanligaste student

Ebba Glansborg, 21, är Sveriges vanligaste student. Hon studerar tredje terminen på juridikprogrammet vid Lunds universitet.– Det är jag, säger hon när Metro beskriver den typiske svenske studenten för henne.Samhällsvetarna, som de juridikstuderande tillhör, dominerar bland de svenska studenterna. Under höstterminen som gick utgjorde de en fjärdedel av de antagna till programmen vid landets lärosäten. Majoriteten av de svenska studenterna är, liksom Ebba, i åldern 19–25 år.

De flesta studenter är också kvinnor. Och Lunds universitet är det lärosäte som har flest helårsstudenter.Ebba Glansborg är alltså en ovanligt vanlig student. Hon flyttade till Lund från Stockholm för att plugga juridik.I framtiden kan hon tänka sig att jobba som åklagare eller bolagsjurist med inriktning på miljöfrågor.– Jag hade naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet och har precis läst miljörätt, säger Ebba.

Samhällsvetarstudenterna kan generellt sett räkna med hård konkurrens när de har avslutat sin utbildning, enligt Göran Boldt, direktör med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor vid fackförbundet Jusek, som organiserar många av samhällsvetarna som kommit ut i arbetslivet.– Samhällsvetarna är många, och det är fortfarande kärvt på arbetsmarknaden för dem. Men framtiden, med stora pensionsavgångar, talar för samhällsvetarna, säger Göran Boldt.Prognoser från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på ett framtida överskott av samhällsvetare.

För närvarande minskar arbetslösheten för samhällsvetarna i den privata sektorn men ökar inom stat och kommun – en följd av politiska beslut som tagits efter höstens val, enligt Jusek.Göran Boldt påpekar att det är stora skillnader inom samhällsvetargruppen.Jusek tror till exempel att det kommer att råda brist på jurister om fem år, medan arbetsmarknaden för civilekonomer blir fortsatt tuff. Ett glatt besked för Ebba alltså.Lönen för samhällsvetarna varierar mycket beroende på i vilken organisation de hamnar. Enligt statistik från Jusek var medianlönen år 2004 för de samhällsvetare som tog examen för tio år sedan 33 000 kronor i månaden bland de privatanställda, 28 400 kronor för de statligt anställda och 27 000 kronor för de kommunalt anställda.

Den framtida lönen var inte avgörande för Ebba när hon valde utbildning.– Men det är klart att har man utbildat sig i många år så vill man ha kompensation för det, säger hon.

klar

Artikellänk är kopierad

Jonas Andersson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro