ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Vad är kärlek? Filosofen, biologen och prästen svarar

Johan Wikén · 12 Feb 2016
Uppdaterad 13 Apr 2017
En av världens vanligaste frågor: Vad är kärlek? 

En av världens vanligaste frågor: Vad är kärlek?  Foto: Alamy


Vad är kärlek? Metro har ställt den eviga frågan till tre personer med olika bakgrund – en filosof, en biolog och en präst.

klar

Artikellänk är kopierad

År efter år hamnar frågan om vad kärlek är på topplistan när Google redovisar vad människor söker på. Men finns det ens något svar?

Metro har låtit en filosof, en biolog och en präst ge sina svar på frågan: vad är kärlek?

Filosofen.

”Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan eftersom svaren beror på vem som frågar och svarar. För den som haft otur i kärlek kan kärleken framstå som en olycka eller förbannelse. För den lycklige hör kärleken till det som gör livet mest meningsfullt. För cynikern framstår kärleken som en illusion, för romantikern som ett rosenrött ideal. Frågar vi vetenskapen om råd följer svaren vanligtvis den förklaringsmodell som är mest central för respektive vetenskapsområde. Ska kärleken t.ex. förstås som ett kroppsligt fenomen eller som existentiellt betydelsebärande?

Som filosof och som någon som tror att kärleken utgör en reell möjlighet i mänskligt liv, skulle jag svara att kärleken berör vår djupaste längtan till varandra. Den påminner om den glädje, närhet och tillit vi kan finna i andra och förkroppsligar i bästa fall en strävan att göra gott och möta en annan i en anda av sanning och uppriktighet. Den ger hopp om förlåtelse då vi allt som oftast misslyckas i denna strävan.”

Camilla Kronqvist, forskare i filosofi vid universitet Åbo Akademi

Camilla Kronqvist.
Camilla Kronqvist.Foto: Åbo Akademi

Biologen.

”Evolutionens uppfinning för att framgångsrikt föra våra gener vidare till nästa och nästa generation. Den äldsta formen av kärlek är det nödvändiga och ömsesidiga band som uppstår mellan mor och unge hos djurarter där avkomman kräver omsorg och hjälp för att själv uppnå reproduktiv ålder. Hos djurarter där det krävs större insatser för att säkerställa ungarnas överlevnad än vad en individ klarar själv har kärlek också utvecklats mellan vuxna individer. Parbildning är ganska vanligt hos fåglar, som ofta har en kort och intensiv period för att få ungarna flygfärdiga. Föräldrarna måste hålla ihop och hjälpas åt. Däremot är parbildning ovanligt hos däggdjur där hanens roll oftast bara är att befrukta honan. Människan är i detta avseende ett lite udda däggdjur. Våra stora hjärnor kräver extra insatser. Människobarn föds outvecklade och kräver ständig omsorg. Att föra vidare föräldragenerationens erfarenheter ökar också barnens framgång och är inte gjort på en eftermiddag. Här krävs kärlek och att man hjälps åt.

Ser man till vad som händer i hjärnan när känslor av kärlek uppstår så är aktivitet i det vi kallar belöningscentrum centralt. Belöningscentrum är ett nätverk av nervceller som driver och motiverar oss. Här är full aktivitet både när vi tittar vårt nyfödda barn i ögonen och när vår tilltänkta kärlekspartner är nära.”

Mia Ljusegren, universitetslektor i zoofysiologi vid Linnéuniversitetet 

Mia Ljusegren.
Mia Ljusegren.Foto: Privat

Prästen.

”Jag tror det är vanligt att man ofta tänker på förälskelse eller sexuell attraktion när man talar om kärlek. Den kemi som kan uppstå mellan två personer. Men jag tänker att kärlek är mer än så. Kärlek är förutsättningen för själva livet. Vi människor är flockdjur som behöver varandra för att överleva och kärleken får oss att hålla ihop, att samarbeta, hjälpa och stötta varandra. När kärlek saknas föds utanförskap, besvikelse, hat och smärta.

Kärlek är att vilja någon annan gott utan tanke på egen vinning. Men det innebär inte att göra sig själv till ett offer. I kristendomen är det dubbla kärleksbudskapet viktigt; att älska sin nästa så som sig själv. Alltså att respektera och ta hand om sig själv likaväl som sina medmänniskor.

Kärleksrelationen mellan två människor är förutsättningen för att människosläktet ska leva vidare. I en sådan nära relation kan det vara lätt att börja ta varandra för givet, att vilja äga varandra. Men det är viktigt att värna varandras integritet och att fortsätta se varandra som individer om det ska bli en sund och långvarig relation.”

Åsa Meurling, präst i Svenska kyrkan

Åsa Meurling.
Åsa Meurling.Foto: Svenska kyrkan
klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro