ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Varför finns det preskriptionstider egentligen?

Filip Häggberg · 21 Aug 2017
Uppdaterad 22 Aug 2017
Leo Carmona erkände brott efter att preskriptionstiden gått ut – slipper straff.

Leo Carmona erkände brott efter att preskriptionstiden gått ut – slipper straff. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Shutterstock


Hiphop-profilen Leo Carmona erkände på måndagen att han var inblandad i Arlandarånet – en månad efter att brottet preskriberats. Men varför har vi preskriptionstider på brott egentligen? Metro har frågat en expert.

klar

Artikellänk är kopierad

Du kan begå ett brott men slippa rättsliga följder — så länge tillräckligt lång tid hinner gå utan att du döms.

Jack Ågren, lektor i straffrätt vid Stockholms universitet, ger fyra skäl till varför preskriptionstid finns.

Allmän prevention

– Med allmän prevention avses allmänt att hotet om straff ska avhålla människor från brottsliga gärningar och att människors attityd gentemot de handlingarna ska påverkas. Och det kan argumenteras för att de allmänpreventiva skälen blir allt svagare med tiden.

Stabilitet i rättsförhållanden

– Både för samhället och för individen är det av betydelse om rättsförhållandena är klara och stabila. Ett långvarigt överhängande straffhot är inte förenligt med den grundsynen.

Utredningssvårigheten ökar

– Det här är ett mer praktiskt skäl. Ju längre tid som går desto svårare kan det bli att bevisa brott, eller ens genomföra en rättegång. Händelser faller i glömska och det kan påverka vittnesutsagor, exempelvis. Bevisning kan ha blivit förstörd.

Humanitära skäl

– I vart fall vad gäller mindre allvarliga brott kan humanitetsskäl åberopas till stöd för att gärningar som inträffade för länge sedan bör preskriberas. Man bör inte leva under straffhot hur länge som helst, någonstans bör man kunna sätta en gräns och gå vidare.

Jack Ågren.
Jack Ågren.Foto: Stockholms universitet

Undantaget: Dödsbrott

I Sverige finns det preskriptionstid för de flesta förseelser – med undantag för vissa särskilt allvarliga brott. Utgångspunkten har varit att undanta brott som innefattar uppsåtligt dödande.  Alltså brott som mord, dråp, terroristbrott som begås genom mord, eller dråp och folkmord, med flera.

Det finns olika skäl till det, berättar Jack Ågren.

Ett skäl är att synen har förändrats och att man ser mer allvarligt på just den här typen av brott.

– Det finns en trend där man generellt ser hårdare på vissa typer av våldsbrott, säger Jack Ågren.

Ett annat skäl är att Sverige solidariserar sig internationellt. Jack Ågren kallar det för internationellt tillnärmande.

– Det finns en internationell samsyn vad gäller uppfattningen att vissa brott är så pass allvarliga att de inte ska preskriberas, exempelvis brott som bygger på folkmordskonventionen och Romstadgan.

Ett tredje skäl är att hänföra till förnyad teknik. Att det helt enkelt blivit lättare att utreda äldre brott tack vare ny teknik och metodik.

Ett fjärde skäl till att dödsbrott saknar preskriptionstid är att det finns en starkare betoning på brottsoffret. Man ser det helt enkelt mer ur brottsoffrets perspektiv.

pil
Fakta: Preskriptionstid för olika brott

Två år: För brott som kan ge fängelse i högst ett år. Exempel: Snatteri, olovlig körning, rattfylleri.

Fem år: För brott som kan ge fängelse i högst två år. Exempel: Stöld, sexuellt tvång, grovt rattfylleri.

Tio år: För brott som kan ge fängelse i högst åtta år. Exempel: Grov misshandel, rån.

15 år: För brott som kan ge fängelse över åtta år.

25 år: För brott som kan ge livstids fängelse. Exempel: Grov mordbrand

Ingen preskriptionstid: Gäller för exempelvis mord, dråp, brott mot mänskligheten och terroristbrott.

Särskilda regler: Gäller bland annat sexualbrott som begåtts mot personer under 18 år. Då ska preskriptionstiden istället börja gälla från den dag den målsägande fyller 18 år. Det gäller bland annat för våldtäkt och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Källa: Källa: lagen.nu, brottsbalken 35:1

klar

Artikellänk är kopierad

Filip Häggberg
Filip Häggberg
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro