ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Värt att värna om fortbildningen

Mary Örnborg · 13 Jan 2009
Uppdaterad 15 Feb 2011
Elisabeth Åberg och Ulrika Hektor, från Unionen, vill se att företagen arbetar långsiktigt och investerar i kompetensutveckling av sina anställda. Och för de som jobbar är kompetensutveckling en trygghet i anställningsbarhet.

Elisabeth Åberg och Ulrika Hektor, från Unionen, vill se att företagen arbetar långsiktigt och investerar i kompetensutveckling av sina anställda. Och för de som jobbar är kompetensutveckling en trygghet i anställningsbarhet. Foto: Theresia Viska


klar

Artikellänk är kopierad

IT-konsulter i bemanningsföretag riskerar att stå sämre rustade i en lågkonjunktur än kolleger anställda i konsultföretag. Orsaken är att bemanningsföretagen inte satsat på att fortbilda sina konsulter.

Bemanningsföretagen har en annan inställning till kompetensutveckling än vad  andra företag med anställda konsulter har. Bemanningsbranschen anser att deras konsulter får kompetensutvecklig genom sina uppdrag. Det säger Elisabeth Åberg, förbundsekonom på fackförbundet Unionen.Det finns runt 60 000 an-ställda inom bemanningsföretagen. Av dessa arbetar drygt 60 procent inom yrkesområden som fackförbundet Unionen organiserar. Enligt en undersökning som Unionen har genomfört bland sina medlemmar i bemanningsbranschen uppgav drygt hälften att de hade en liten eller mycket liten möjlighet att påverka sina uppdrag. – 70 procent uppgav att de hade haft ett och samma uppdrag under hela året. Som konsult i bemanningsföretagen måste man redan besitta den kompetens som krävs för uppdraget för att få jobbet. Sitter man då på samma uppdrag i ett helt år och dess-utom utan att få kompetensutveckling är det lätt att man halkar efter konkurrensmässigt, säger Elisabeth Åberg.

Skillnaden i intresse att utveckla kompetensen hos anställda i bemanningsbranschen och i konsultföretag ligger krasst nog på det finansiella planet, menar Elisabeth Åberg.– När ett konsultföretag kompetensutvecklar sina anställda kan de också ta ut en högre timpenning för den investeringen. Bemanningsföretagen å andra sidan har svårare att få betalt för kompetens. Branchen behöver bli bättre på att sälja in kompetens. Kundföretagen måste också se til kompetens och inte enbart pris.Utan fortbildning i den nuvarande anställningen kan det bli svårt att hitta ett jobb för den som måste söka nytt.– Det är viktigt att IT-konsulter som jobbar inom områden där det sker snabba förändringar får fortbildning för att upprätthålla sina kunskaper. Annars försämras deras arbetsmarknadsvärde ganska snabbt, säger Elisabeth Åberg.

”Välj rätt chef om du vill utvecklas”

Kompetensutveckling har varit en trygghet för de anställda. Men de senaste åren har arbetsgivarnas investeringar i fortbild-ning stadigt minskat. Problemet ligger inte i kostnaden –  utan i tiden.Ett av de största problem-en med att hitta tid för att kompetensutveckla personal beror på kvartalsekonomin.– Under de senaste tio åren har fokus varit på kortsiktig lönsamhet i stället för på långsiktighet. Den stora boven är kravet på kvartalsrapporteringarna. Investeringar i kompetens har ofta ett mer långsiktigt syfte. Det gör att arbetsgivare väljer bort att satsa på det när siffrorna för de närmaste tre månaderna är det som anses avgörande för framgång, säger Ulrika Hektor, utredare på fackförbundet Unionen.I slutändan är det den anställde som blir lidande av att företaget inte har kunnat avsätta tid för fortbildning. Men på sikt förlorar också företaget på det, menar Ulrika Hektor.– En viktig nyckel till att företaget ska kunna överleva ligger just i att ut-veckla sin personal. För den anställde däremot innebär uppdaterad kompetens att det är lättare att hitta ett nytt jobb den dagen man vill byta eller blir uppsagd.För den anställde ligger alltså tryggheten inte bara i jobbet utan också i tryggheten av att vara anställningsbar på hela arbetsmarknaden.– Det är viktigt att tänka på sin anställningsbarhet och en bra chef vet värdet av fortbildning. Därför är mitt råd att välja rätt chef när man söker nytt jobb om man vill utvecklas på sitt jobb.     mary örnborg

klar

Artikellänk är kopierad

Mary Örnborg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro