ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Vilka energiåtgärder kommer ni främja?

Rickard Lindholm · 14 Sep 2010
Uppdaterad 11 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Metro Teknik har låtit sex olika representanter från teknikbranschen ställa varsin fråga till riksdagspartierna inför valet. Vi presenterar en teknikfråga om dagen.

Vänsterpartiet

Vi vill satsa kraftigt på förnybar energi, effektivare energianvändning och avveckla den fossila energiförbrukningen och kärnkraften.

Vi vill öka vindkraften från 2 till 30 terawattimmar, införa planeringsmål för solenergi, stärka stöden och återinföra klimatinvesteringsprogrammet.

Miljöpartiet

Vi vill öka satsningen på förnybar energi och utveckla smarta elnät för uppkoppling, reglering och lagring av el.

Vi vill också effektivisera energianvändningen genom att stödja investeringar. Dessutom vill vi införa tim- och nettomätning av el samt ha ett fastprissystem för ny energiteknik.

Socialdemokraterna

Den förnybara elprodu­kt­i­on­en måste byggas ut snabbt. Målet bör sättas till minst 30 terawattimmar från förnybara källor år 2020.

Vi vill använda certifikatsystemet för förnybar elproduktion, stödja havsbaserad vindkraft och solkraft och utveckla ROT-avdraget med en extra klimatbonus.

Centerpartiet

Stabila statsfinanser skapar bra förutsättningar för kapitalintensiva energiinvesteringar.

I Alliansens energiöverens­kommelse prioriterar Centerpartiet det förnybara, bestående av kraftvärme, vindkraft, biogas. Viktigt är också att vi fortsätter med det framgångsrika elcertifikatsystemet.

Folkpartiet

Vi vill fortsätta att bygga ut den förnybara energin, att det ska vara möjligt att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya och fort­sätta att satsa på energieffektivisering både genom åtgärder i Sverige och arbete på EU-nivå för att uppnå energisnålare produkter och mer medvetna konsumenter.

Kristdemokraterna

Vi vill satsa mer på forskning såväl inom förnybar energi som kärnteknik och bygga ut överföringskapaciteten till andra länder för möjliggöra svensk export av klimateffektiv el.

Öppna upp tillträdet till och skapa konkurrens på fjärrvärmenäten, samt satsa mer på energieffektivisering.

Moderaterna

Vi ökar nu elcertifikatsystemet med mål om 25 TWh 2020 och vill att tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och kraftnät förenklas och kortas.

Effektivare energianvändning får vi genom satsningar på in­formation och utbildning samt stöd till marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

klar

Artikellänk är kopierad

Rickard Lindholm
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro