Artiklar: Anna Ekström

Skolan ska få välja partier som får komma

Skola TT Skolan ska få begränsa vilka partier som ska tillåtas komma in i lokalerna.

Vill se över CSN-regler efter avslöjande

Utbildning TT CSN har de senaste fem åren betalat ut sammanlagt 2,5 miljoner kronor till 71 svenskar som studerat vid det ultrakonservati...

Plan för nyanlända tonåringar att klara skolan

Utbildning TT Regeringen får nu en rad förslag för hur elever som kommer till Sverige i årskurs 7–9 ska klara av att få behörighet till g...

Yrkespaket planeras för gymnasiet

Utbildning TT Skolverket ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introdukti...

S vill ha bort religiösa inslag i alla skolor

Politik TT Den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag.

Löfven majtalar i Malmö

Politik TT Statsminister Stefan Löfven (S) deltar i år i Socialdemokraternas första majtåg i Landskrona och i Malmö.

Studiebidrag till arbetslösa kan trefaldigas

Politik/Utbildning TT Regeringen vill trefaldiga studiebidraget till arbetslösa vuxna som läser en utbildning på grundskole- eller gymnas...

Ökade it-kunskaper i skolan

Utbildning TT Regeringen vill att it-kunskaperna ska öka bland svenska elever.

Ekström tror på prov som rättesnöre

Utbildning TT Gymnasieminister Anna Ekström (S) är fortfarande inriktad på att de nationella proven ska få större betydelse i betygsättni...

Kommunala vuxenutbildningen ses över

Utbildning TT Komvux ska uppdateras.