Artiklar: SFI

SFI satsar på nya format

Film TT Svenska Filminstitutet vill utveckla nya format och berättandeformer och avsätter pengar i den nya satsningen Neon.

Lärarbrist skapar kö till SFI

Utbildning TT I ungefär hälften av landets kommuner är det kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare – men det är bara i ...

Klockan tickar för filmarvet

Film TT "Körkarlen", "Elvira Madigan" och "Fucking Åmål" får nytt digitalt liv när Svenska filminstitutet satsar på att rädda filmarvet.

Samma krav för nyanlända och arbetslösa

Arbetsmarknad TT Regeringen vill att samma krav ska gälla för nyanlända som för andra arbetslösa.

LO öppnar för tillfälligt lägre löner

Politik TT LO öppnar för tillfälligt lägre löner för framförallt utrikes födda utan gymnasieutbildning.

Ekström tror på prov som rättesnöre

Utbildning TT Gymnasieminister Anna Ekström (S) är fortfarande inriktad på att de nationella proven ska få större betydelse i betygsättni...

Allt fler unga hemlösa i Danmark

Danmark TT Hemlösheten bland unga danskar har ökade kraftigt under perioden 2009–2015. Och enligt personal på härbärgen i Danmark har ökn...

Tips till dig som vill plugga SFI

Metro Student har träffat Alena Langhals som är utbildningschef på Hermods i Malmö. Här ger hon tips och råd till dig som vill börja stud...

Do you want to study Swedish For Immigrants? Here are some tips!

Hermods is a center for adult education which offers SFI courses (Swedish For Immigrants) in Sweden. Metro Student met Alena Langhals, wh...