Roland Poirier Martinsson

Roland Poirier Martinsson: Får man säga Merry Christmas?

Det finns affärskedjor som förbjudit personalen att hälsa kunder med C-ordet

Roland Poirier Martinsson: Nej, genusstudier är inte vetenskap

Era övertygelser är inte sanna bara för att ni läser på universitet.

"Fredspriskommittén måste se bortom vilka som syns mest"

Många fredspristagare har kritiserats i efterhand.

Roland Poirier Martinsson: Svenska politiker är tråkiga

Jag tror att Stefan Löfven och Annie Lööf just nu är våra bästa talare.

Kardinalen är ingen futtig nyhetshändelse

Detta innebär svensk närvaro i Rom på ett helt nytt sätt.

Vanliga muslimer har inget att stå till svars för

Poirier Martinsson: En skarp gräns mellan islam och islamistisk terrorism.