ANNONS

Inlägg sprids om ekonomiskt stöd till utvisade – det här vet vi

Sofia Clason · 1 Aug 2018
Uppdaterad 6 Aug 2018
Inlägget har delats nästan 900 gånger, men påståendet stämmer inte.

Inlägget har delats nästan 900 gånger, men påståendet stämmer inte. Foto: IBL/Skärmdump


Ett inlägg om ekonomiskt stöd till personer som utvisas från Sverige har fått stor spridning på sociala medier. Men delar av inlägget är missvisande och andra stämmer inte. Viralgranskaren reder ut hur återetableringsstödet fungerar.

klar

Artikellänk är kopierad

Visste du att… En person som utvisas från Sverige får 30 000 skattekronor för besväret. Kontant.”

Så börjar ett inlägg från Politikfakta på Facebook, som i skrivande stund har delats drygt 1100 gånger. Men delar av inlägget är missvisande och andra stämmer inte alls.

Måste uppfylla kraven

Det stämmer att Migrationsverket kan ge ett så kallat återetableringsstöd på upp till 30 000 kronor till personer som utvisas eller avvisas från Sverige. Men det gäller bara för de som återvänder till ett av 17 länder som Migrationsverket bedömer är svåra att etablera sig i, enligt myndighetens hemsida.

Stödet beviljas dessutom bara om personen:

• Har fått avslag eller tagit tillbaka sin asylansökan

• Självmant tänker återvända

• Sannolikt kommer att bo i landet de återvänder till

• Befinner sig i Sverige när ansökan görs

Kan nekas trots uppfyllda krav

Stödet betalas ut i mån av medel från Migrationsverkets budget, som även täcker ersättning till kommuner och landsting. Anser myndigheten att det inte finns medel så kan personen nekas återetableringsstöd.

Men Migrationsverket har även rätt att neka till stödet, trots att kraven är uppfyllda och medel finns, skriver flera experter på Migrationsverket i ett mejl till Viralgranskaren.

”Det kan alltså uppstå situationer där Migrationsverket bedömer att det inte är rimligt att bevilja stödet trots att personen rent tekniskt uppfyller samtliga krav som framgår av förordningen. Till exempel om man kommer till Sverige från sitt hemland och efter bara några dagar i Sverige väljer att återta sin asylansökan och återvända. Då skulle vi kunna bedöma att det inte är rimligt att bevilja stödet”.

År 2017  beviljades 1 285 ansökningar om återetableringsstöd. Stödet betalas ut i amerikanska dollar i samband med återvändandet.

Ensamkommande barn

”Det innebär att ett ”ensamkommande barn” som utvisats till Kabul i Afghanistan och som sedan tar sig över gränsen till sin familj i Iran har 150 269 335 Iranska Rial på fickan. Det motsvarar nästan en genomsnittlig årslön i Iran. Efter skatt.”

Att ensamkommande barn får 30 000 kronor stämmer inte. Barn kan som mest få upp till 15 000 kronor, enligt Migrationsverket. Personer som kommit till Sverige som ensamkommande barn och utvisas när de fyllt 18 kan dock få maximalt 30 000 kronor, precis som alla andra vuxna.

Vidare är Iran inte ett av länderna som stödet gäller för. Om en utvisad person återvänder till landet som stödet avser men sedan inte stannar där, kan Migrationsverket kräva en återbetalning eller neka till stödet.

”Om någon får ett utvisningsbeslut till ett land som inte är aktuellt för återetableringsstöd men istället väljer att återvända till ett land som är aktuellt för återetableringsstöd så kan vi bedöma att det inte är rimligt att bevilja det”, skriver Migrationsverket.

Myndigheten kan också återkräva stödet helt eller delvis om personen inte återvänder självmant, reser in olagligt i Sverige efter återvändandet eller genom oriktiga uppgifter förorsakat att stödet felaktigt betalats ut.

Viralgranskaren har sökt Politikfakta, men har inte fått svar.

pil
Inlägget i sin helhet:

Visste du att…

En person som utvisas från Sverige får 30 000 skattekronor för besväret. Kontant. Det innebär att ett ”ensamkommande barn” som utvisats till Kabul i Afghanistan och som sedan tar sig över gränsen till sin familj i Iran har 150 269 335 Iranska Rial på fickan. Det motsvarar nästan en genomsnittlig årslön i Iran. Efter skatt.”

pil
Så funkar återetableringsstödet

Gäller endast för personer som ska återvända till:

Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien eller Tchad.

Vidare kan personer endast få stödet om de:

• Har fått avslag eller tagit tillbaka sin asylansökan

• Självmant tänker återvända

• Återvänder till ett land där förutsättningarna att etablera sig är begränsade på grund av svåra motsättningar

• Sannolikt kommer att bo i landet de återvänder till

• Befinner sig i Sverige när ansökan görs

Stödet: 

Stödet kan uppgå till 30 000 kronor för en enskild person eller 75 000 kronor totalt för en familj. Ett ensamkommande barn under 18 år kan som mest få 15 000 kronor.

Stödet betalas tillbaka i amerikanska dollar i återbetalningslandet.

Källa: Källa:  Migrationsverket

pil
Ytterligare stöd genom Erin-programmet

Sverige ingår i det europeiska samarbetsprogrammet ERIN (European Reintegration Network) där man förhandlat fram avtal med samarbetsorganisationer i ursprungsländerna som själva implementerar programmet.

Stödet till återintegrering kan sökas utöver återetableringsstödet och avser personer som fått avslag på asylansökan och återvänder självmant.

Länder som kan söka:

Afghanistan, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan och Ryssland.

Migrationsverket bestämmer om stödet på 2000 euro till 2500 euro beviljas eller inte.

Källa: Källa: Migrationsverket

klar

Artikellänk är kopierad

Sofia Clason
[email protected]
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro