ANNONS

Vi har granskat påståendet och kan inte hitta belägg för att det stämmer. Påståendet ska ha fått betydande spridning på nätet.

Nej, den här fisken är inte "mycket farlig" för din hälsa

Hugo Ewald · 9 Feb 2017
Uppdaterad 14 Feb 2017
Tittar man på datan är förekomsten av ämnen som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium relativt låga.

Tittar man på datan är förekomsten av ämnen som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium relativt låga. Foto: Skärmdump/Metro


Enligt sajten Mumsigast är kött från fisksorten pangasius skadlig för din hälsa och bör undvikas. Artikeln har delats över 8 000 gånger, men saknar belägg för sina påståenden. Faktum är att pangasius innehåller mindre skadliga ämnen än många andra fiskar.

klar

Artikellänk är kopierad

”Ät INTE denna fisk, den är mycket farligt för din hälsa!”. Så lyder rubriken till en artikel på sajten mumsigast.se, som sedan tidigare ligger på Viralgranskarens varningslista. I artikeln, som delats över 8 000 gånger påstås ungefär följande:

Pangasiusfiléer odlas i Vietnam i pooler som innehåller höga halter av toxiner och bakterier. Detta hamnar sedan i köttet. Dessutom kan fisken innehålla tungmetaller, klorat, isomerer, hexaklorbensen och andra skadliga föreningar. Pangasiusfiléer är förbjudna i USA för att de är så förorenade och kan innehålla antibiotika. Fisken är dessutom näringsmässigt bristfällig och innehåller inte omega-3 oljor eller andra viktiga näringsämnen som borde finnas i fisken.

Pangasiusfiléer har ökat mycket i popularitet i Sverige under de senaste 10 åren, framför allt som ett billigare alternativ till lax. Men är verkligenpangasiusfiléer farliga, som Mumsigast.se påstår?

Livsmedelsverket har genomfört flera olika studier som undersöker bland annat förekomsten om hälsovådliga ämnen i fisk och skaldjur. En av dessa är ”Metaller i livsmedel – fyra decenniers analyser”, som sammanfattar data under 40 år – från 1974 till 2014. Där finns data för pangasiusmal odlad i Vietnam med.

Tittar man på datan där är förekomsten av ämnen som bly, arsenik, kvicksilver och kadmium relativt låga. Inget arsenik eller kvicksilver hittades i Livsmedelsverkets prover för Pangasiusmal, och halterna av Kadmium respektive bly var under 0,001 mg/kg och 0,004 gram per kilo. Stora delar av de andra proverna, bland annat från svensk ål, svensk torsk och svensk lax hade alla högre förekomst av de ämnena. Samma sak gäller förekomsten av koppar, järn, mangan, zink, kobolt, krom, nickel, selen och molybden. När det kommer till förekomsten av tungmetaller i pangasiusfiléer är alltså mängderna i regel lägre än för många populära svenskodlade fisksorter.

Enligt EU-kommissionenhar heller inga nämnvärda halter av skadliga ämnen hittats i pangasius som importerats in i EU.

Det stämmer dock att en man i Sverige 2011 blev sjuk av rester av antibiotika i Pangasius. Enligt Fiskejournalenhar dock situationen förändrats avsevärt sedan dess, och i Sverige säljs det nu miljömärkt Pangasius där kontrollen av kemikalieanvändningen är strikt reglerad. Den som vill vara miljömedveten bör därför köpa pangasius som är så kallat ASC-märkt, vilket certifierar att fisken är hållbart odlad.

– Man kan ju säga såhär, är ett livsmedel farligt i normala mängder får den inte säljas i Sverige, säger Lukas Linné, pressekreterare på Livsmedelsverket.

Pangasius är heller inte förbjudet i USA, och USA importerade enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation2015 ungefär 107 000 ton Pangasius från Vietnam. Pangasius har dock en kontroversiell historia i USA, då USA under början av 2000-talet införde vissa importrestriktioner och tullar på importen av fisken, eftersom man menade att Vietnam genom statliga subventioner sålde fiskarna med ett orealistiskt lågt pris.

Situationen för Pangasius är dock något osäker i USA efter att Pangasius gått från att regleras av USA:s livsmedelsverk till USA:s jordbruksverk, någonting som kan innebära andra regleringar. Som fisk- och skaldjurssajten Undercurrent news skriver är det situationen ännu något oklar.

Så, är då Pangasius så fattig på näring som Mumsigast påstår?

Det stämmer att Pangasius innehåller mindre protein, fettsyror och fett än till exempel lax. Pangasius är överlag lite mer näringsfattig än andra fisksorter, enligt Livsmedelsverkets näringsdatabas. Det är dock förstås inte samma sak som att pangasius är dåligt.

klar

Artikellänk är kopierad

Hugo Ewald
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro