ANNONS

Vi har granskat påståendet och kan inte hitta belägg för att det stämmer. Påståendet ska ha fått betydande spridning på nätet.

Nej, EU planerar inte att placera 440 miljoner flyktingar i Sverige

Johan Wikén · 6 Dec 2018
Uppdaterad 11 Dec 2018

Foto: Montage/skärmdump Facebook


Tabellen som sprids påstås bevisa att EU har planer på att Sverige ska ta emot 440 miljoner flyktingar. Men det är en helt felaktig slutsats. Det är skrämselpropaganda och fantasier”, säger statsvetaren Andrea Spehar.

klar

Artikellänk är kopierad

En rapport från 2010, som går att hitta på EU-kommissionens sajt, har återigen blivit aktuell i vissa kretsar på nätet.

Anledningen är att den påstås bevisa EU:s planer för Sverige och resten av medlemsländerna när det kommer till flyktingmottagande.

”EU vill placera 440 miljoner flyktingar i Sverige”, skriver bloggen Bakom kulisserna i en rubrik den 2 december.

– Det är skrämselpropaganda och fantasier, säger Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare på Centrum för global migration vid Göteborgs universitet.

– Det här är en extern studie som inte på något sätt representerar kommissionens hållning. Kommissionen migrationspolitik bygger på fakta och faktiska behov, inte på hypotetiska befolkningstabeller, säger Natasha Bertaud, EU-kommissionens talesperson för migrationsfrågor.

Var kommer siffran ifrån?

I Bakom kulissernas blogginlägg finns en skärmdump av en tabell som går att hitta i rapporten. Tabellens rubrik är ”Density distribution at threshold of 1000”. I stora drag visar den hur många människor som skulle få plats i EU-medlemsstaterna om befolkningstätheten var 1 000 invånare per kvadratkilometer.

Enligt den uträkningen skulle ett stort land som Sverige ha kapacitet för 440 miljoner invånare.

Tabell 12 i rapporten ”Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection” från 2010.
Tabell 12 i rapporten ”Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection” från 2010.

”Detta dokument BEVISAR att EU planerar att förinta Sverige och Svenskarna”, skriver Bakom kulisserna.

– Det är helt orimligt. I dag finns det totalt runt 250 miljoner migranter i världen. Det betyder att hela världens migranter, och nästan lika många till, skulle hamna i Sverige. Det är en projektion som inte har någon förankring i verkligheten, säger statsvetaren Andrea Spehar.

Enligt siffrorna som användes i rapporten från 2010 var Sveriges befolkningstäthet 20,25 invånare per kvadratkilometer. Det närmaste vi i dag kommer ett land med en befolkningstäthet på 1 000 invånare per kvadratkilometer är Bangladesh.

Varför finns rapporten?

Bakom den EU-beställda rapporten från 2010 står konsultfirmorna Ramboll och Eurasylum limited. Redan i inledningen tydliggörs det att rapporten inte representerar EU-kommissionens ståndpunkt i frågan.

Syftet med studien var att undersöka möjligheterna för medlemsländerna i EU att på ett mer jämt fördelat sätt ta emot flyktingar.

– Det är en gammal irrelevant undersökning som skulle ge underlag till kommissionen för att utveckla en strategi kring omfördelning av flyktingar, säger Andrea Spehar.

Två alternativ togs fram i undersökningen.

Första alternativet gick ut på att det skulle finnas en tvingande omfördelningsmekanism som bestämdes enligt vissa kriterier. Däribland folkmängd, BNP per capita och befolkningstäthet.

Andra alternativet krävde ett godkännande från det mottagande medlemslandet.

– Det handlade om att man ska försöka komma överens om hur man ska fördela när krisen uppstår, som läget är i dag. Det ska vara på frivillig basis, säger Andrea Spehar.

Representanter från medlemsländerna fick sedan kommentera alternativen. De allra flesta föredrog alternativ två om de var tvungna att välja.

Natasha Bertaud är EU-kommissionens talesperson för migrationsfrågor. Foto: EU-kommissionen
Natasha Bertaud är EU-kommissionens talesperson för migrationsfrågor. Foto: EU-kommissionen

Tabell 12, som ryktesspridningen bygger på, var en del av underlaget till studien i syfte att få fram en variabel för befolkningstäthet i förhållande till medlemsländernas yta och folkmängd.

– Det är bara en undersökningsvariabel som aldrig någonsin har diskuterats i politiska sammanhang inom ministerrådet. Den har inte någon förankring i verkligheten, säger Andrea Spehar.

Den som tittar i tabell 13, på sidan efter den omdiskuterade tabellen, hittar en uträkning av hur omfördelningen av asylsökande skulle se ut i praktiken med de olika modellerna som togs fram i studien. För att visa detta jämför man med det faktiska läget 2008, då det kom 24 365 asylsökande till Sverige. Enligt tabellen skulle Sverige ha tagit emot mellan 10 000 och 15 000 färre asylsökande om någon av de fyra modellerna hade använts det året.

Varför börjar tabellen spridas nu?

Påståenden om rapporten har fått rejäl spridning i Sverige. Den 29 november publicerade Nya dagbladet, som Viralgranskaren har granskat tidigare, en artikel där de tar upp rapporten och siffran 440 miljoner.

Ett par dagar senare, den 1 december, plockades påståendet upp av debattören Katerina Janouch. På sin sajt Katerina magasin kopplar hon rapporten till FN:s migrationsramverk som ska skrivas under på en konferens i Marrakech.

Ingressen till artikeln med rubriken ”FN:s dolda flyktingpakt: Sverige kan ta emot 440 miljoner flyktingar” som publicerades på Katerina magasin den 1 december.
Ingressen till artikeln med rubriken ”FN:s dolda flyktingpakt: Sverige kan ta emot 440 miljoner flyktingar” som publicerades på Katerina magasin den 1 december.

Men var hon har fått kopplingen till FN-ramverket ifrån är oklart.

– Det är helt omöjligt att det här skulle utgöra något sorts underlag inför Marrakech. Med största sannolikhet har ingen av de politiker som har förhandlat fram ramverket läst rapporten, säger Andrea Spehar.

Den 4 december publicerade även Samhällsnytt en artikel med rubriken: ”430 miljoner migranter kan placeras i Sverige enligt EU-finansierad rapport”. Sajten har tidigare rapporterat flitigt om FN:s migrationsramverk, vilket Viralgranskaren har skrivit om.

Det är svårt att slå fast vem som grävde fram och startade ryktesspridningen om den gamla rapporten från 2010. Den första träffen vi hittar med liknande tongångar är en text på en estnisk sajt från januari 2018 där tabell 12 lyfts fram.

Men det är först nu under hösten som den har fått stor spridning inom den högerpopulistiska nätmiljön i Europa.

Efter att Viralgranskaren kontaktade EU-kommissionens pressavdelning har de fått order från högkvarteret att bemöta missvisande och felaktiga påståenden om rapporten i sociala medier.

– Låt mig tydliggöra att kommissionens förslag för en reform av de gemensamma europeiska asylreglerna inte baseras på resultaten av den här externa studien, säger Natasha Bertaud, EU-kommissionens talesperson för migrationsfrågor.

Med ett kommande EU-val nästa år har man från EU-håll gjort satsningar för att motverka spridning av desinformation.

– Det grundläggande problemet är att många inte förstår EU-politik, det är ett komplext beslutsfattande med en massa dokument som produceras i den här kedjan. Vanliga medborgare kanske tänker att det är en lag eller en reglering, men det är långt ifrån det, säger statsvetaren Andrea Spehar.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro