ANNONS

Vi har granskat påståendet och kan inte hitta belägg för att det stämmer. Påståendet ska ha fått betydande spridning på nätet.

Nej, talmannen bryter inte mot konstitutionen

Johan Wikén · 19 Dec 2018
Uppdaterad 21 Dec 2018
Experterna är eniga: Talmannen bryter inte mot grundlagen.

Experterna är eniga: Talmannen bryter inte mot grundlagen. Foto: Skärmdump Facebook


Enligt blogginlägget bryter talmannen Andreas Norlén mot grundlagen genom att tillåta sonderingsrundor. Men påståendet är felaktigt, enligt de experter som Viralgranskaren har pratat med.

klar

Artikellänk är kopierad

”Talmannen bryter mot konstitutionen”.

Rubriken kommer från en text på bloggen Bakom kulisserna som publicerades den 14 december 2018. Samma blogg som felaktigt påstod att EU planerar att placera 440 miljoner flyktingar i Sverige, vilket Viralgranskaren har skrivit om.

I bloggtexten påstår de att talmannen Andreas Norlén bryter mot konstitutionen genom att ”låta en partiledare sondera utan att sonderingen leder till att riksdagen får ta ställning”.

”Det är ett konstitutionellt brott mot rikets grundlag som pågår”, skriver de.

För att bevisa sitt påstående lyfter Bakom kulisserna fram en paragraf ur regeringsformens sjätte kapitel:

pil
Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd.Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat.I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).

Källa: Källa: Regeringsformen

Men när Viralgranskaren frågar kunniga inom området är svaret tydligt: nej, talmannen bryter inte mot konstitutionen.

Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet:

– Det är fel. Dels på grund av att RF 6:4 (Regeringsformen, kapitel 6, paragraf 4) inte uttryckligen förbjuder allt som inte nämns där, som till exempel att be någon sondera. Dels för att sonderingar förekommit tidigare, bland annat 1979 och 1990, och att en viss praxis därmed kan sägas ha vuxit fram på detta område.

Johan Welander, kammarsekreterare vid riksdagens centralkansli:

– Innan talmannen lämnar förslag till ny statsminister till kammaren ska han eller hon enligt regeringsformen samråda med företrädare för partigrupperna i riksdagen och överlägga med de vice talmännen. Utöver dessa obligatoriska moment är processen för hur talmannen ska komma fram till en kandidat oreglerad och det finns ingen föreskriven tidsram. Det är alltså upp till varje talman att avgöra hur processen ska se ut. Att talmannen lämnar ett sonderingsuppdrag till någon partiföreträdare är ett moment som brukar förekomma, men det står annars talmannen fritt att välja ett annat arbetssätt.

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet:

– Utöver de krav som framgår av den bestämmelse som blogginlägget tar upp har talmannen frihet att utforma processen för att ta fram ett förslag till statsministerkandidat. Regleringen har avsiktligen gjorts kortfattad för att ge utrymme för talmannen att på ett omdömesgillt sätt leda förhandlingarna utan att begränsas av formella krav. Det som tas upp i paragrafen är alltså det som talmannen måste göra, men han eller hon har också utrymme att göra mer. Jag kan därför inte se att det föreligger någon avvikelse från den ordning som framgår av regeringsformen.

Uppdatering 21 december 2018, klockan 11.28, med ytterligare inkommet svar:

Ann-Sophie Sallander, universitetslektor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet:

– Blogginlägget är enligt min uppfattning nonsens. Lagstiftaren har valt att inte detaljreglera i regeringsformen hur talmannen ska göra för att sondera bland tilltänkta statsministerkandidater. Det anges uttryckligen att det inte anses motiverat att varken i grundlagen eller motiven till denna fastlägga handlingsmönster för hur talmannen bör gå till väga i olika typsituationer. Syftet är att talmannen ska föra fram den statsministerkandidat som har det bredaste parlamentariska underlaget och som därmed kan tolereras av riksdagen. Hur talmannen kommer fram till detta är upp till talmannen, givetvis med beaktande av bestämmelserna i 6 kap. RF. Talmannens förfarande strider därmed inte mot regeringsformen eller dess motiv.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
Johan Wikén
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro