ANNONS

Vi har granskat påståendet och kan inte hitta belägg för att det stämmer. Påståendet ska ha fått betydande spridning på nätet.

Nej, Wallströms flygresa till New York kostade inte en miljon kronor

Johan Wikén · 16 Okt 2018
Uppdaterad 17 Okt 2018
New York-resan var dyr, men inte i närheten av så dyr som tidningen Inblick påstår.

New York-resan var dyr, men inte i närheten av så dyr som tidningen Inblick påstår. Foto: Skärmdump Facebook/montage


Utrikesminister Margot Wallström (S) reste nyligen med statsflyget till New York. Enligt tidningen Inblick kostade flygresan cirka en miljon kronor för Regeringskansliet. Men deras uträkning är felaktig.

klar

Artikellänk är kopierad

I slutet av september deltog utrikesminister Margot Wallström (S) i öppnandet av FN:s generalförsamling i New York. Tillsammans med sin delegation reste hon med statsflyget.

Den 11 oktober publicerade tidningen Inblick en artikel med rubriken ”Insamlingsresa kostade en miljon”. Så här skriver de bland annat i texten:

”Nu kan Inblick visa att Wallströms fyra dagar långa resa till New York kostade skattebetalarna miljonbelopp. Regeringen debiteras drygt 10 000 kronor per timme av Försvarsmakten för statsflyget, enligt Aftonbladets uppgifter. Fyra dygn motsvaras alltså av omkring en miljon kronor. Därutöver tillkommer kost och logi”.

Inblick använder sig alltså av en siffra som nämnts i Aftonbladet: att det kostar 10 800 kronor i timmen att använda statsflygets tjänster. De skriver också att Wallström var borta i fyra dygn.

Därefter har de multiplicerat antalet timmar på fyra dygn med 10 800 kronor och fått fram att det ska ha kostat ungefär en miljon kronor för Regeringskansliet.

Men. Inblicks uträkning är helt felaktig.

Det stämmer visserligen att Försvarsmakten har rätt att fakturera 10 800 kronor per timme för statsflyget. Men det avser flygtimmar, alltså endast tiden som passagerarna är på flygplanet, bekräftar Försvarsmakten.

Så mycket kostade det – egentligen

Viralgranskaren har tagit del av den faktura som Försvarsmakten har skickat till Utrikesdepartementet med anledning av utrikesministerns resa till New York med statsflyget den 25 till 28 september 2018.

Totalt fakturerat belopp exklusive moms: 164 800 kronor.

Det var visserligen en dyr New York-resa för Regeringskansliet, men inte i närheten av så dyr som tidningen Inblick påstår.

Bildbevis på att Margot Wallström (S) närvarade vid mötet med FN:s säkerhetsråd den 27 september 2018. Foto: TT/AP
Bildbevis på att Margot Wallström (S) närvarade vid mötet med FN:s säkerhetsråd den 27 september 2018. Foto: TT/AP

Gällande kostnader för kost och logi uppger Utrikesdepartementet att det slutade på drygt 66 000 kronor för Margot Wallström och hennes delegation.

Statsflygets olika kostnader är ett ständigt föremål för granskning. Tidigare artiklar i exempelvis Dagens nyheter och Svenska dagbladet har visat att det är Försvarsmakten som får stå för den stora kostnaden. Detta eftersom statsflygets verkliga kostnader är betydligt högre än de 10 800 kronor i timmen som faktureras.

Exakt hur höga Försvarsmaktens kostnader är har vi inte tittat närmare på. Vi har därför inte kunnat slå fast hur hög den totala kostnaden för skattebetalarna blir vid resor med statsflyget.

Pressekreteraren: ”Helt felaktig beskrivning”

Förutom påståendet om flygkostnaderna skriver Inblick även att anledningen till Margot Wallströms resa var att samla in pengar till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA. Att besöket beskrivs som en ”insamlingsresa” är något som utrikesministerns pressekreterare Erik Wirkensjö vänder sig emot.

– Det är en förvånande och helt felaktig beskrivning. Att närvara vid FN:s högnivåvecka som infaller i slutet av september har varit en självklarhet för svenska regeringar och övergångsregeringar. En betydande del av världens stats- och regeringschefer närvarar, och därutöver ett stort antal ministrar från så gott som alla världens länder, kommenterar Erik Wirkensjö.

Mötet om UNRWA var endast ett av ett stort antal möten i utrikesministerns program, enligt pressekreteraren.

Tidningen Inblick startade år 2009 och beskriver sig som ”en nyhetstidning med kristen profil”.

Uppdatering 16 oktober, klockan 11.28:

Vi har förtydligat att det är tidningen Inblicks uträkning av Regeringskansliets kostnader för resan som vi har granskat. Vad den totala kostnaden för Försvarsmakten blev har vi inte granskat närmare.

Uppdatering 17 oktober, klockan 10.28:

Inblicks tf chefredaktör Ruben Agnarsson, som författade artikeln, svarar via mejl på Viralgranskarens frågor.

Trots att tidningen publicerat en uppenbart felaktig uträkning slår han ifrån sig kritiken och menar att deras siffra kan ha varit nära den totala kostnaden. Agnarsson syftar på de totala utgifter som Försvarsmakten kan ha för statsflyget. Men det var inte alls det som Inblick skrev om i sin artikel.

– En miljon kronor ligger nog ganska nära verkligheten. Korrekt uppgift skulle dock ha varit att det är antalet flygtimmar som debiteras (och inte det totala antalet timmar), men att den verkliga kostnaden är betydligt högre än det som debiteras per flygtimme, skriver Agnarsson.

Kommer ni att göra en rättelse i er artikel?

– Vi kommer att komplettera och förtydliga så fort vi får kompletterande information från UD.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro