ANNONS

Så här mycket sanning ligger det i Magnus Betnérs virala Youtube-video

Hugo Ewald · 14 Aug 2015
Uppdaterad 14 Aug 2015

Foto: Skärmdump/Youtube


Under tisdagen la komikern Magnus Betnér upp en video i samband med de så kallade Ikea-morden. I videon påstår Betnér att Sverige aldrig har varit tryggare. Viralgranskaren har kollat siffrorna och kommit fram till att delar av påståendena är korrekta, men att det beror på hur du räknar.

klar

Artikellänk är kopierad

Källa: Brå
Källa: BråFoto: Metro
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.Foto: Brå
Foto: Brå
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.Foto: Brå
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2014.Foto: Brå

"Sverige har aldrig varit tryggare”Det beror på hur man räknar.

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning från 2014uppger 12,7 procent av befolkningen att de blivit utsatta för misshandel, hot, sexualbrott, personalbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier det senaste året. Det är enligt samma rapport en ökning från 2012 när 11,4 procent av befolkningen uppgav att de blivit utsatta för något av de brotten. Sifforna från 2013 är en ökning gentemot de något lägre siffror som uppgetts mellan 2007 och 2012, men är enligt Brå en återgång till de siffror som rådde innan 2007. 2005 uppgav till exempel 13,1 procent av befolkningen att de utsatts för något av brotten ovan.

Enligt trygghetsundersökningen ska 2,3 procent uppgett att blivit utsatta för misshandel. Det är en ökning från 2012 när bara 1,9 procent uppgav det. Men 2012 var enligt Brå ett år med relativt låg andel misshandelsfall, så 2013 års resultat är en återgång till den nivå som legat konstant sedan 2008. ”Det återstår att se om den högre utsattheten för 2013 är början på ett trendbrott eller om det är en tillfällig avvikelse från en i övrigt stabil nivå”, skriver Brottsförebyggande rådet i rapporten.

► LÄS MER:  Nej, det verkar inte som att ett fackeltåg mot rasism kommer äga rum i Västerås

Tittar vi istället på anmälningarna går det genom Brå:s kriminalstatistik från 2013 att säga att det anmäldes 80 400 misshandelsbrott 2013, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2012. Enligt Brå ökade de anmälda misshandelsbrotten gradvis mellan 2004 och 2011 för att sedan minska igen. 20 procent färre misshandelsfall anmäldes 2013 än 2004, enligt Brå.

Andelen personer per capita som behövt söka vård efter att de misshandlats har fallit sedan 2008, från 0,9 procent 2008-2009 till 0,6 procent 2012-2013. Den kortsiktiga trenden är alltså att skadorna från misshandel minskat sedan ungefär när Alliansregeringen tillträdde, någonting bloggen Cornucopia? uppmärksammat.

År 2013 anmäldes totalt 17700 Sexualbrott enligt Brå:s statistik, en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Under en tioårsperiod har antalet anmälda våldtäkter ökat stort, men Brå kopplar det till förändringar i sexuallagstiftningen som trädde i kraft 2005 och som lett till att saker som tidigare räknades som sexuellt utnyttjande nu räknas som våldtäkt. Antalet anmälningar för Sexuellt tvång och utnyttjande har gått ned sedan 2005, men inte i samma grad som antalet anmälda våldtäkter ökat. De faktiska anmälningarna för sexbrott ökar alltså.► LÄS MER:  Räkneexempel om invandrares bidrag ett "hopkok"

Sedan 1950 har andelen anmälda brott per 100 000 invånare ökat kraftigt. 1950 anmäldes 2784 brott per 100 000 invånare. 2013 var den siffran 14 603. Den siffran har dock legat relativt stabil och pendlat mellan 12 000 och 14 000 anmälda brott per 100 000 personer sedan 1985.

Det finns alltså inget entydigt svar på frågan om Sverige aldrig varit så tryggt. Fler brott per 100 000 personer anmäls, de anmälda våldtäkterna har blivit fler sedan 2005 men det har blivit färre anmälda misshandelsbrott; andelen som anser sig ha blivit utsatta för misshandel ligger ungefär på nivån 2005.

► LÄS MER:  Nej, Swefilmer-gripen riskerar inte längre straff än Hagamannen

”Ni kommer bli mördade eller våldtagna hemma, av någon ni känner, inte random dårar” – Delvis sant. Det beror på vilket kön du har.

Talar vi om huruvida en person utsätts för våld eller sexualbrott hemma eller utanför hemmet finns det en tydlig könsskillnad.

Män misshandlas oftare än kvinnor, och vanligast är att män misshandlar andra män. I 87 procent av alla misshandelsfall mellan 2010 och 2012 var förövaren en man och i 60 procent var även offret en man.

När män utsätts för misshandel sker det oftast på allmän plats, men när kvinnor utsätts är det vanligast att brottet äger rum i hemmet.

► LÄS MER:  Nej, ryska forskare har inte kommit på ett sätt att göra mörk hy ljus

Kvinnor är enligt brottsförebyggande rådet mycket mer utsatta för sexualbrott än män. 2013 uppgav 2,4 procent av kvinnorna att de blivit utsatta för sexualbrott och 0,2 procent av männen. 

Enligt SCB:s statistiksamling "På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet" är det så att 36 procent av alla sexualbrott inträffar på allmän plats och 31 procent på arbetet eller i skolan. 21 procent har inträffat i bostaden och 12 procent på annan plats. I 56 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för offret, i 33 procent en bekant och i 11 procent en närstående person.

”Man bör vara medveten om att det, precis som för hot och misshandelsbrott, finns anledning att tro att händelser där personer har blivit utsatta för sexualbrott av en närstående person, ofta i hemmet, är underrepresenterade i undersökningen”, skriver dock Brå i den nationella trygghetsundersökningen.

Enligt Brå går det inte att utläsa någon tydlig trend kring huruvida personen känner gärningsmannen eller inte. Det går dock att säga att det 2005 var vanligare att gärningsmannen var okänd än vad det var 2013.

Huruvida du blir utsatt för ett brott av en ”random dåre” eller någon du känner sedan innan är alltså beroende på kön och huruvida det rör sig om misshandel eller sexualbrott.► LÄS MER:  De äger de stora Facebooksidorna – egentligen

klar

Artikellänk är kopierad

Hugo Ewald
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro