ANNONS

Sanningen bakom våldtäktsstatistiken där Sverige hamnar i toppskiktet

Johan Wikén · 3 Okt 2018
Uppdaterad 3 Okt 2018
Listan har fått stor spridning i sociala medier. Bland annat har en bild av inlägget delats vidare av Sverigedemokraterna.

Listan har fått stor spridning i sociala medier. Bland annat har en bild av inlägget delats vidare av Sverigedemokraterna. Foto: Twitter/Facebook


Sverige lyfts gång på gång fram som ett skräckexempel när det kommer till våldtäkter. Just nu sprids ett inlägg som visar att Sverige ligger väldigt högt i jämförelse med andra länder gällande antalet anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. Men statistiken är gammal och säger i princip ingenting om hur utbrett det sexuella våldet är i olika länder.

klar

Artikellänk är kopierad

I Twitterinlägget presenteras en lista över 18 länder rangordnade efter ”anmälda våldtäkter per 100 000 invånare”. Det står att statistiken är hämtad från senast tillgängliga år.

I topp hamnar Sydafrika med 132 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare och på andra plats Sverige med 63. Att jämföra med Turkiet på 1,5 och Japan på 1.

LÄS MER
Det omtalade "Barcelonaavtalet" – ministern bakom underskriften talar ut

Bakom inlägget, som publicerades den 28 september, står det anonyma Twitterkontot The Spectator index. Kontot har publicerat samma statistik vid minst två tillfällen tidigare, på julafton 2017 samt den 1 mars 2017.

Statistiken har fått stor spridning och har delats vidare av bland andra Sverigedemokraterna på Facebook. Viralgranskaren har tidigare skrivit om liknande statistik och Dagens nyheter har granskat det nu aktuella inlägget.

Var kommer siffrorna ifrån?

Som källa till statistiken anges ”UN”, alltså FN. Det troliga är dock att Twitterkontot har hämtat siffrorna från sajten Nationmaster, som beskriver sig som en databas där man kan jämföra statistik mellan olika länder.

På Nationmaster finns det nämligen en sammanställning över antalet anmälda våldtäkter per 100 000 invånare i olika länder. Statistiken är, med undantag för vissa avrundningar, identisk med den som presenteras av Twitterkontot The Spectator index.

Tittar man närmare på Nationmasters lista ser man att statistiken för de olika länderna är inhämtad från olika år och är minst åtta år gammal.

För Sveriges del står det att statistiken är från 2010. Det överensstämmer med Brottsförebyggande rådets statistik över antalet anmälda våldtäkter det året. 2010 anmäldes 5 960 våldtäkter i Sverige vilket var 63,5 per 100 000 invånare, enligt Brå.

Nationmaster verkar ha hämtat det mesta av sin statistik från FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, UNODC. Men vissa länders statistik finns inte med där och det är oklart var de siffrorna kommer ifrån.

Exempelvis finns det ingen källa för Sydafrika som toppar listan. Och enligt faktagranskarna Africacheck är statistiken för landet kraftigt överdriven.

Under UNODC:s sammanställning står det en varning för att göra jämförelser mellan länder:

”Tänk på att alla statistiska jämförelser mellan länder bör göras med försiktighet på grund av de skillnader som finns gällande de juridiska definitionerna av brott i olika länder, eller de olika metoder som används för att rapportera in brott”.

– Rent generellt är det väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att jämföra brottsstatistik mellan länder för att det är så otroligt mycket som skiljer sig åt, säger Monica Landergård, pressekreterare på Brå.

När det kommer till Sveriges höga siffror i jämförelse med andra länder finns det flera möjliga förklaringar. Bland annat hur våldtäkt definieras i Sverige, benägenheten att anmäla och hur brottet registreras. Detta enligt Michael Jandl, researchansvarig på UNODC, som Viralgranskaren intervjuade 2015.

Dessutom listar Sverige övergrepp som pågår över tid som individuella våldtäkter, till skillnad från många andra länder. Det vill säga: om en kvinna anmäler att hon blivit våldtagen av sin partner en gång i veckan under ett års tid räknas det som 52 brott i statistiken.

Det finns vissa länder som är väldigt dåliga på att redovisa brott. Exempelvis har Egypten hamnat på runt 0,1 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare de år som har inrapporterats till UNODC.

Därför är det väldigt svårt att göra dessa landsjämförelser. Ett bättre sätt för att få en bild över hur det ser ut med våldtäkter i olika länder är att i stället använda sig av brottsofferstudier, enligt Michael Jandl på UNODC.

Hur ser utvecklingen ut i Sverige?

Antalet anmälda våldtäkter har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Förra året anmäldes 7 369 våldtäkter vilket ger 73 per 100 000 invånare, enligt Brå:s statistik.

Men det är väldigt svårt att säga något om antalet faktiska våldtäkter har ökat eller inte. Dels för att definitionen av brottet har ändrats flera gånger och dels för att sättet man för statistik på har ändrats.

Till exempel skedde en kraftig ökning av antalet anmälda våldtäkter 2005. En avgörande anledning till detta kan antas vara att lagen ändrades så att övergrepp på offer som berusat sig själva började räknas som våldtäkt. Enligt tidigare lagstiftning krävdes det att gärningsmannen hade drogat eller påtvingat offret alkohol.

– Här i Sverige har vi en ganska öppen diskussion om våldtäkter och sexualbrott generellt. Det gör ju att fler, främst kvinnor, blir uppmärksammade på att de kanske blivit utsatta för brott och vågar anmäla det, säger Monica Landergård på Brå.

Tittar man på den Nationella trygghetsundersökningen, som publiceras av Brå varje år, kan man se en ökning av andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott de senaste åren.

2,4 procent av de tillfrågade uppgav att de utsatts för sexualbrott under 2016, att jämföra med 1,7 procent 2015. Åren dessförinnan låg siffran ganska stabilt på runt en procent.

– Vi vet hur många brott som har anmälts och vi kan säga hur många som uppger att de utsatts för brott tack vare Nationella trygghetsundersökningen. Men hur många brott som faktiskt begås är svårt att veta, säger Monica Landergård.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
Så här jobbar Viralgranskaren.
Läs mer

Undrar du om en historia på nätet är sann?

Skicka in ditt tips till oss
GuiderFöreläsningarVarningslistanViralgranskaren i media
Om ViralgranskarenNyhetsbrev  Facebook  Twitter  

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro